Edukira salto egin | Salto egin nabigazioara

Tresna pertsonalak

Eibarko peoria, San Blasa baino hobia
Hemen zaude: Hasiera / Blogak / Garagoittiko Orakulua

Jon Etxaberi gorazarre anakronikua

Oier Gorosabel 2024/02/20 22:56
86 urte bete arte, ez najuan Jon pertsonalki ezagutu. VIP bat izanda, nik amari kontauta najetsan "Eibartarrak" posta zerrendan barriketan ibiltzen giñala, baiña ez nebala bera ezagutzen. Eta baten, Amañako trenbide gaiñian txiri-txiri pasiuan goiazela, hara nun esaten destan amak, gizontxo bat seiñalauta: "Hori dozu Etxabe". Andriakin jeguan bera, eta kaso egittera hurreratu najakon. Bera asko poztu zan, eta ni gehixago.
Jon Etxaberi gorazarre anakronikua

Karikaturia: Jon Zubiaur

Matrallako irratixan ibilli nintzan aldixan, nere programan lelotzat hartu najuan “aktualidadiak piparrik be inporta etxakon irratsaiua” izatia. Denporatik kanpo, azken albistien diktaduratik libre, gauza denen gainetik, haizea bezala (Garagoittiko Orakulua ez nok ba?).

Bueno, hau zergaittik diñoten? Blogosferako beteranua, Jon Etxabe, hil zanetik hille batzuk pasau dirazen arren, berari buruz idaztera natorrelako.

Ha be, denporatik kanpo ibilli dok-eta, azkenaldixan: Leire Narbaizak emondako baliabidiez jabetuta, bere 90 urtian bizi izandako kontuak eta burutaziñuak argitaratzen. Ederra benetan.

Panegiriko-gorazarrerik etxagok hamen: horretako denporia pasau dok (hil da gero, salda bero) eta gaiñera, nik neuk, Jon ixa ez najuan ezagutu. Ezta familixan bittartezko harremanik ez najuan sekulan izan: bera zebixan entornuak (elizia, abertzaletasuna, komunismua, presuak) eta neuriak ez jeuken kontakto-puntu askorik izan, eta euretan, ez giñan sekula suertau. Baiña halan be...

jon-etxabe-1
jon-etxabe-2

jon-etxabe-3

Ni jaixo nintzanian, Jonek urte 2 jeroiazen preso. Orduko bizipen nahikotxo kontatzen jittuk blogian (thriller benetakua!). Nik 5 urte nittuala urten zuan kartzelatik: artian, Mekolako umiak "amistiara" jolasten genduan (auzuan mini manifak egitten), eta gero Untzagara jaisten giñuan gomazko pelotak jasotzera.

Jonek 56 urte izango jittuan Porrot fanzineko "Kalamuako Parlamentua" deskubridu nebanian. Artian nik 17 urte najittuan: hórrek artikuluotan izan najuan nik hittanuakin lehelengo kontaktua (zer dok hizkera arraro hau?). Zeozelan, euskaldun pasibo/regresibo izatetik aktibotasunera pasatzeko lehelengo akulua izan zuan neretako, Eibarren euskerian “loraldixa” hasi baiño lehenagoko sasoietan; izan be, gogoratu daigun Porrot %90an gazteleraz idatzittako aldizkarixa zala (orduko kaleko hizkuntza panoramian isla fidela) eta "Eta Kitto" aldizkarixa sortzeko ondiok urtetxuak falta zirala. Etxaben hau, Don Pedro Zelaian “Eibar” aldizkarixa... gure kalietan nagusi zan erderazko panoraman, euskerazko loretxo banakak ziran.

porrot-1

porrot-2

porrot-3

Ostera, nik lehelengo ordenadoria erosi nebanian, 23 urterekin, Jonek 54 urte jittuan. Markiñako kontsultarako erosi najuan, 1,2 Mbtako disko gogordun PC 486 koskorra. Lujo asiatikua! Hórrek urtietan komunismo/preso asuntuan burubelarri ibilliko zuan: baiña nik behintzat, Eibarko kaleko giruan nahikua murgilduta ibilli arren, ez najuan ezagutu. Ezta interneteko nere hastapenetan be; mundu analogikuan biziko zuan gizona, kontizu.

80 urtetik gora jittuan Jonek, "Eibartarrak" zerrendan sartu eta jardunian hasi zanian. Orduantxe enterau nintzuan bere bizitzian gorabeherekin, bestiak beste... Porroteko “Kalamuako Parlamentu” gogoangarrixan idazlia bera zala! Ha zelako zirradia! Horrekin bakarrik, nere maittasun baldintzagabea irabazi juan. Etxian zittuan idazki ugarixak argittara emon nahi eta blogintzan be ikasi juan, Leirek lagunduta; baitta, martxa hartutakuan, eibarrespazioko blogari aktibuenetakua bihurtu be! Bere blogeko artxibua, patxadaz irakortzeko morokua dok (eta etxuan material guztia argitaratu). Posta-zerrendan barriketan be ibiltzen zuan, baitta bestion blogetako artikuluak irakortzen eta erantzuten be. Makinatxo bat gauza ikasi neban bere jardunakin, eta Altzolako gauzak galdetuta!

86 urte bete arte, ez najuan Jon pertsonalki ezagutu. VIP bat izanda, nik amari kontauta najetsan "Eibartarrak" posta zerrendan barriketan ibiltzen giñala, baiña ez nebala bera ezagutzen. Eta baten, Amañako trenbide gaiñian txiri-txiri pasiuan goiazela, hara nun esaten destan amak, gizontxo bat seiñalauta: "Hori dozu Etxabe". Andriakin jeguan bera, eta kaso egittera hurreratu najakon. Bera asko poztu zan, eta ni gehixago.

Urtien talaixatik, Jon beti "gaztiok" jagoten ibilli izanan sentsaziñua jaukat. Bestiok idatzi dabena irakorritta begi bistakua dok hori; nik berakin izandako kontaktu apurrak be, bihotz berogarrixak dittuk eta ondo goguan izango juat beti.

Irudixak: Jon Zubiaur. In: ITURBE GABIKAGOJEASKOA, Ibon. ITURBE GABIKAGOJEASKOA, Aitor. 2018. Ez, ez dut nahi. Gabika abadia. Kurik 3:24-44. Lekeitioko Udala.

Egunkari argi illuna

Oier Gorosabel 2024/02/19 16:46
Paula, Isabel Allende. Azal gogorra, 365 orrialde. Spanish hizkuntza. 1994ko mar. 15a(e)an Plaza & Janes Editores, S.A.(e)n argitaratua. ISBN: 9788401385230

Autore honen lehelengo liburua dotela uste juat, nobelia barik bizipen pertsonalen kontakizuna, alabian gaixoaldixan idatzittakua. Idazlia pixkat ezagututa, pentsau lajeikek "Isabel Allende faktore" bat gehittu biharko detsagula bertan kontautakuari, hau da, realismo magikuan dosis politta. Baiña horri eta umoriari eskerrak, kontakizuna arindu egitten dok, pare bat une oso dramatiko -lagungarririk bape bihar ez dittuezenak- gosez irunsteko.

Paperjale.eus-en irakorri ahala botatako iruzkiñak (atzetik aurrera):

 • Erbesteko urte (ez hain) interesgarriko bizipen pertsonalen ostian, zihero engantxau naben azken zatixa: alabiari agurra eta hiltzen laguntzia. Mundu mineralerako azken pausuak bizi izan dittuan edozeiñek ezagutzeko moduko egoerak, ezinbestian norbere esperientzia gogor baiña ederretara eruaten gaittuana. Amaiera pozgarrixakin, zeozelan esateko.
 • Eta kolpian osteko gizarte terroristian deskribapena... buf. Oin arteko kontakizuna interesgarrixa izan dok, baiña honek... zirrada berezixa emoten jok. Nik neuk, Txileko diktadurako azken urtietan, ez najeukan ondiok kontzientzia politikorik. Gogoratzen dotena, anekdota hutsak dittuk: Stingen kantuak... Pinocheten irudi estrafalarixua... Gerora etorriko zittuan Victor Jaran musikia ezagutzia, bere historixia, "Yo pisaré las calles nuevamente", epaiketen lekukotasunak, lagun txiletarrak -argentinuen aldian hain diskretuak, hain apalak-, doluzko cuecak, "Todo Cambia"... Irakortzen nabillen honek hutsunez betetako puzzlia betetzen laguntzen jabilk.
 • Karta luuuuze modura planteautako liburua dok, urjentziazko egunkarixa, familiako kontakizunakin txandakatuta. Deigarrixa egin jatak, zelan heltzen detsan idazliak Allendetarren euskaltasunan topikuari. Eta, bistan dok, osaba Salvadorren gauzak gero eta pixu gehixago hartzen juek, 1973ko iraillan 11ko kontakizun zirraragarrira allegau arte.

Hurreko historixia

Oier Gorosabel 2024/02/07 22:43
Lekeitio. Idatziak eta irudiak III. 1936-1975. Kresaletik #III, Aitor Iturbe Gabikagojeaskoa. Azal biguna, 315 orrialde. Euskara hizkuntza. Lekeitioko Udala(e)k argitaratua. ISBN: 9788409567041

Gure urtietara hurreratu ahala, normala dan modura, historixak misterixo pixkat galtzen jok. Bestalde, dokumentuak be ugarixaguak dittuk, eta horretara, aukeraketan materixal asko kanpuan laga biharra jagok. Hori guztia igartzen dok bildumian hirugarrengo ale honetan (azkena ustez), baiña halan be ondo baiño hobeto betetzen jok bere helburua: idatzixak eta irudixak, argitaratutakuak baiña ez oso ezagunak, dibulgatzia. Beste liburuen modura, sarri kontsultauko dotena duda barik.

Hamen paperjale.eus-en botatako iruzkin batzuk, atzetik aurrera:

 • "Don Pako" Okamikan ekarpen historiko-etnografikueri etxakok bihar dan besteko garrantzirik emon izan -frankistia izan zalako, seguraski-, baiña datozen urtietan hori aldatuko dala uste juat. "Pisto"k behintzat, ondo balioesten jittuk, eta azken txatal honetan neuri, pertsonalki, Lekitton eta Ondarrun antxobiari emoten jakon garrantzixa ulertzeko balixo izan jestak. Gaur egunian be festa haundixa egitten jakok, antxoba sasoia hastiari, eta ez najuan ulertzen zergaittik. Klaro: gaurko aittitta-amamen gaztaruan, arrantzaliendako negua gose eta diru falta sasoia zuan. Antxobia hastiakin batera etortzen zan dirua, eta dendetan lagatako zorrak kittatzia. 1960tik aurrera hori aldatu zuan (neguan Afrikan arrantzatzen hastiakin batera) baiña menderik mende pasautako gosia, ondiok goguan jagok!
 • Idazliak dokumentuak antolatzeko erabilli daben irizpidia gustatzen jatak: fetxa bat erabiltzen dok "ainguratze-punto"rako, orden kronologikuan, nahiz eta gero, txatal bakotxian, historian aurrera-atzera egin. Horretara, kontakizuna txukun gelditzen dok, bestela dokumentu bilduma kaotiko izango litzakenari zentzua emonda. Neure idazlanetarako hartu biako juat ideia!

 • Liburuan azken zatixan, metahistoria: historiazalieri buruzko aipuak, Lekeitioko Udal Artxibuak urtietan zihar izandako billakaerak (eta espoliuak) aitzera emoten, eta falta dirazen dokumentu garrantzitsuak seiñalatuz, egunen baten merkatu baltzian edo ganbara partikularren baten agertu ezkeriok (1516ko berunezko sellu horrena, pekatu mortala dok). Ondo eginda.

 • Eta argazkixak, o, argazkixak. "Pistolas Productions"ek berezittasunik bajaukak alde grafikua dok: irudi onak, ezohikuak, eta kalidade on eta haundixian inprimiduta. Nere speleo begixak herri santu honen sustrato karstikuari beti detsan arretia, epoka ezbardiñetako irudi txorta ugarira joiak, eta zona bata edo bestian angulo askotako irudi bilduma ederra argitaratzen joiak, gizon honi esker. Partikularki interesgarrixak, gaurko Ikusgarri zinema inguruko dolinian egin izan dirazen interbentziño urbanistikuak, urterik urte.

 • Hortaz gain, turismua bultzatzeko lehelengo kanpaña antolatuen kontua be kuriosua dok: Club de Pesca inguruko jauntxuak, Correo Español eta Jaurlaritza frankistian kontaktuak izan ziran detonantia. Ordura arte hau herri zoragarri eta jatorra zuan, faroleko bidian akanpada libriakin.

 • Beste parte interesgarrixa: euskal baporrak (hasieran bajurakuak) Venezuelan eta Senegalen hasi ziranian (1955 ingurua). Betidanik entzun izan juat nik, han ibilli izan dirazela, baiña ez nekixan zelan HASI zan asunto guztia. Egurrezko intxaur-oskol baten Atlantikua zeharkatzia ez dok ez, ahuntzan gabardiko eztula!
 • "Eraikuntzaren booma" txatala interesgarrixa eta ausarta. 1960. hamarkadan, esan leikek konplot bat egon zala kontratista, erosle, udal teknikari eta kristo guztian artian eraikuntziari azeleragaillua zapaltzeko. Arrantza sektorian diru asko, asko, asko sartzen zuan, eta hirigintza kontzeptua eta ingurumena etxakon iñori ardura. Sekulan ez dok gai hau aztertu, nik dakittela. Eta artikulu honetan aittatzen dirazen eragille asko bizirik jagozak ondiok...
 • Hur-hurretik jarraitzen najabilk, Aitor Iturbek azken urtietan argitaratzen diharduzen materialak. Artxibo arakatzaille fiña, lehelengo "Kurik" aldizkarixan (4 liburuki), gero "Escolatik Eskolara" liburuan, eta oin "Kresaletik" bilduman, argitarabako informaziño, irudi eta argazki mordua jarri jittuk Lekittoko historixia maitte dogunon esku. Liburuki honetan (sailleko azkena, ustez), 1936tik honako kontuak biltzen jittuk. Ohiko moduan, lehelengo zaitixian saski naskixa eta errata zuzenketak jatozak, umorez eta ikerketa lanen zailtasunekin gogoratuz. Gero, Pistolasen postal bilduma partikularra, falta jakozen "kromuak" aitzera emonez. Gero, normala dan moduan, gerriari buruzko 17 artikulotako txorta bat, hainbat gai ikututa, irudiz eta kontakizunez ondo hornittuta; neretako interesantiena, errepresiñua (afectos/desafectos), ondiok guztiz garbittu ez dan alfonbra azpiko hautsa astintzeko gonbidapena, Lekitton eta herri askotan pendiente dagon memorixa biharra. Loibak ez dake zetan aittitta-amamak egindakua ordaindu bihar, baiña ez jagok zertan betirako ixilik gorde biharrik be.

Gehixago nahi

Oier Gorosabel 2024/01/23 15:14
Persepolis, Marjane Satrapi. Azal gogorra. Euskera hizkuntza. 2023ko aza. 1a(e)an Elkar - Reservoir Books(e)n argitaratua. ISBN: 9788413603766

Pertsona normal xamar baten autobiografia izanda, pertsona normal garanok errez identifikatzeko moduko gauza asko jittuk: lagunologia, inkoherentziak, arinkerixak, eta oro har gazte batek heldu ahala bizitzen dittuan etapa asko. Hori, eta pertsen izaeriari buruzko informaziñua (vs. arabiarrak) oso interesgarri egin jestek liburua. Entzunda najeukan, eta baieztatzen juat: ale bikaiña.

Hamen paperjale.eus-en botatako beste iruzkin batzuk (atzetik aurrera):

 • Liburuan begirada garbixa eta zinismorik eza gustatzen jatak. Kontatzen dirazen gauza gogorrak kontuan hartuta, merittua dakan gauzia dok hori: kontakizunan mesedetan gaiñera.
 • Irakortzeko atsegiña izatiaz gain, umetako gauzak ulertzen hasteko balixo jok. Protagonistian ume ikuspegittik, izperringi /telebistan ikusten najittuan arpegixak (sha, Jomeini...) historixan kokatzen najabilk. Iran Europako zibilizaziñuan oiñarrixetako bat dok (gu ondiok harrika genbixanian, harek zibilizaziñuak eta hirixak jittuezen) baiña hango mobidei buruz nekan informaziñua, Siniestron "Ayatola" kantuan maillakua zuan...
 • Liburu honi buru ez najenkixan gauza haundirik, lagunen gomendixuak kenduta. Sorpresa atsegiña izan dok marrazkixetan zuri-baltzezko jolas illuna topatzia, "lerro argixian", Lusmore gogoangarrixan estiluan.

Katarsia

Oier Gorosabel 2024/01/14 20:35
Maitemina. Julen Gorosabel. Azal biguna, 242 orrialde. Euskara hizkuntza. Autoedizioa(e)k argitaratua.

Liburu honek irakorketa bikotxa jaukak neretako.

Batetik, Julen/Izar neure loibia danez, bizitzan izandako elipsis haundi bat betetzera datorrelako. 7 urtez (2007-2014, ointxe kontsultau juat artxibua), “Joanesen” eta “Maitaneren” barri indirektua baiño ez najuan izan; nere oroimenetan ume txiki politt batzuk izatetik, nere alturako gazte izatera pasau zittuan, zuzenian, halako huts sentsaziño batekin. Nere buruan, gatxa egitten jataan orduko umiak eta oingo gaztiak pertsona berak zirala irudikatzia. Liburu honek, esango najeukek, identifikaziño hori egitten lagundu nabela. Alde honetatik:

 • Biktimaz (ez biktimismoz) betetako liburua dok hau. Baiña modu errukitsuan tratauta jagozak. Positiboki, azken fiñian. Ez dok mendekua nagusitzen, eta azken zatixian harreman destruktibuak bide onera eruateko aukeria dagola ikusten da.

 • Maiten gurasuak, beti hain atsegiñak egin jatazenak, barriro topatzia plazerra izan dok. Ez najenkixan Irungo amama Maiteri gurasuak euskeraz apropos erakutsi ez zetsenik, Francon denporan ha babesteko; Eibarko amama Adelan kaso berbera, orduan.

 • Argi ikusten dok liburuan katarsi papela: zalantzak, ezinttasunak eta frustraziñuak agerixan lagatzia. Irakorketia perturbadoria dok zati batzutan; baiña azkenian, atsegiña dok noraezian dabillen pertsona bat norabidia zehazteko bidian doiala ikustia. Eta bere inguruan miñez bizi izandako harremanak sendatzen doiazela. Ondiok bidia amaittu barik jagok, jakiña. Beraz igual liburu honen beste kapitulo batzuk ikusiko jittuaguz etorkizunian. Onerako izan dadilla!

Bestetik, nere begi kritikua dago. Ez juat zorrotzegi jokatu nahi, pertsona batek hain liburu pertsonala idazteko eta argitaratzeko ausardixia bildu dabenian, begirune pixkat bat bihar jok, eta dana dalakua goxotasunez adieraztia. Baiña, era berian, nere antzerki garaittik jakixat, artista batek hazteko bihar daben ezinbesteko elementua dala kritika zorrotza. Alde horretatik:

 • Hizkera hautua berezixa dok: gehixena euskeraz bada be (baiña ez batueraz; ezin juat gehixago zehaztu, handik aldeko euskalkixak ez jittuadaz ondo ezagutzen), euskañolezko dialogo asko jagozak. Uste juat hau errealidadera gehixago lotzeko izango dala. Igual baliabide ona dok familiakuoi begira, baiña esango najeukek ez dabela laguntzen publiko orokorrera aillegatzen.

 • Hori kenduta, oro har testua txukun idatzitta jagok -harrittu nauk alde horretatik, onerako- eta irakortzeko atsegiña dok. Umetako flashbackak oingo historixiakin zatikatzian errekurtsua oso eraginkorra begittantzen jatak, nahiz eta azken zatixan (flashbackak orainaldira hurreratu ahala) bereizteko gatxaguak izan.

 • Txatal laburrez gain, liburuan maketaziñua eta irudixak be -oso ederrak- irakorketia eroso egitten juek.

 • Oskar aittan dialoguekin barre asko egin juat, gure hizkeria Julenen belarrixetan zelan aditzen dan erakusten dabelako! (baiña hurrengo ediziñorako, Eibarko azpieuskalkixa kontrolatzen daben zuzentzaille baten laguntzia eskatzia hobeto).

 • Azkenik, liburua oso pertsonala dok (gurasuen banaketa traumatiko bat bizi izandako umia > bere burua aurkittu nahi eta ezinda dabillen gaztia) baiña, amama Isabelen familixako dokumentalakin gertatu jakun modura, oso unibertsala be badok, eta jente asko identifikau lajeikek bertan kontatzen dirazen gauzekin. Zentzu horretan, Julenendako terapeutikua izatiaz gain, antzeko egoeretan aurkitzen dirazen pertsonendako be oso erabilgarrixa izan lajeikek liburu hau.

Maitemina liburua paperjale.eus-en

Intxaurrak kraskatzekua

Oier Gorosabel 2024/01/07 15:38
Eibarren beste iñok ete daka halakorik etxian?

Hamen amamaneko beste gaillu-izar bat, gure etxian ondiok eguneroko erabilpena dakana. Kasu honetan ez daka markarik, beraz ezin neike jakin dendan erosittakua dan, edo herriko taillarren baten mekanizautakua (kasu horretan, Eibarko beste sukalde batzutan aleren batzuk egon leikez). Bai dakigu XX. mendekua dala, orduantxe hasi zalako altzairua kromatzen, gitxiago ugartziarren. Edozelan be, nere anai-arrebak ondo gogoratzen dabe, eta Isasiko etxian egon zan harik eta amama Ines 1975ian hil arte. Ez dot sekulan ezagutu intxaur kraskagaillu praktikuago eta erosuagorik, beraz uste dot urte askuan pasauko dala eskurik esku.

intxaurrak-1

intxaurrak-2

ELMA birringaillu bat

Oier Gorosabel 2023/12/29 21:55
Gure amama Inesenian zeguanan morokua, Valentzian topau najuan nik. Hamen bere argazkixa, eta erabilpena azalpen daben bideotxua.

Ume-umia nintzuan, baiña ondo gogoratzen juat Isasixan jeguan tramankulua; seguraski, ni entretenitzeko, ogi koskor batzuk emon eta ámamak maratilliari eragitten ipintzen nindualako.

Horregaittik, 1993an Valenciako Fira Alternatibuan bigarren eskuko bat ikusi nebanian, ez najuan zalantzarik egin: poltsara! Harrezkero, bizi izan naizen etxietan lagundu nok, eta gaur dok eguna korrientian erabiltzen dotela. Gure etxian ez dok ogi rallaurik erosi bihar izaten!

Oin dala aste batzuk instagramen esegi najuan argazki bat -betegarri modura-, eta arraixua! Zelako arrakastia gero! Jentiari asko kostau jakon zer dan asmatzia; dibertigarrixa izan zuan, eta hori dala eta, semiak lagunduta bideotxo bat egin juagu, hamen posteridaderako lagatzeko.

Ez nekixan, ostera, euskal produktua dala! Artikulua prestatzen nenguala egin juat billaketia, eta emoten dabenez, ELMA fabrikia Arrasaten sortu zuan. Historia luzia jaukak, baiña, eta enpresa askoren modura eskurik esku eta lekuz leku pasau jok urtietan zihar; hala, emoten dabenez, gaur egunian Bittorixan dago, eta ondiok elikagai manipulaziñoko tresnekin segitzen juek.

Prebisiblea

Oier Gorosabel 2023/12/29 13:35
La mujer de mi hermano, Jaime Bayly. Azal gogorra, 348 orrialde. Gaztelera hizkuntza. 2002ko urt. 1a(e)an Circulo de Lectores(e)n argitaratua. ISBN: 842269686

Erdittik aurrera ondo pasau juat, kontakizuna ondo harilkatuta dagolako. Fondua dok arazua, fondua: pertsonajiak oso topikuak dittuk, eta kontatzen daben historixian muiña, pastela. Oin dala 50 urteko pertsonia izan izan banintzok, tira: baiña nik zeozer gehixago eskatzen jetsat liburu bati.

Paperjale.eus-en lagatako iruzkiñak, atzetik aurrera:

 • Halan be, kontakizunan billakaeria oso ondo kontrolauta jagok, interesa mantentzeko; irakortzeko gogua emoten jok, eta atsegiña dok hori. Baiña... mentalidade karka xamarra usaintzen dok aldia guztietatik: "fideltasun" kontzeptua flotian jabilk denpora guztian (aldeko eta kontrako jarkerekin, ados, baiña kontzeptua bera kuestionau barik); gaur egunian bolo-bolo dabillen "soilik bai da baietz" ideia, ez dok esistitzen hamen (emakume protagonistiak "ez" esanez "bai" esaten jok); eta homosexualtasuna modu guztiz erreprimiduan bizitzen juek bai protagonista guztiak, bai idazliak berak.
 • Bueno, zorionez erdittik aurrera hobetu egin dok gauzia. Hiru pertsonaje nagusixak 1. pertsonan kontatzen juek bere zatixa, kontalari omniszientiakin txandaka; eta horregaittik, errejistro aldaketia eten bakua dok. Dana dala, ezin juat gaiñetik kendu telenobela txar baten gidoia irakortzian sentsaziñua. :-)
 • Asko estimatzen juat liburi baten hetxuria. Esan gura dot: azala, enkuadernaziñua, orrialdien papela, eurak doblatzeko gidak... zentzu horretan, argitalpen hau apartekua dok, aspaldixan ikusi doten onena. Horregaittik egitten jestak grazixia, barruko testuan kalidade eskasak. Zelako truñua, momentuz! 😂

Erretratu psikologiko onak

Oier Gorosabel 2023/12/18 20:06
El Principe de Las Mareas, Pat Conroy. Azal biguna. Spanish hizkuntza. 1993ko ira. 1a(e)an Ediciones B(e)n argitaratua. ISBN: 9788440639226

Gustau jatak liburua, nahiz eta erritmuakin arazotxuak euki dittudazen. "Amerikar ertaiñan" erretratu psikologiko bikaiñen artian, protagonista ezin sarkastikuaguan desbenturak, AEB Hegoaldeko itsasartien ekologia, eta foballa tartekatzen dittuk, eta halabeharrez (nobela oso luzia dok), gorabeherak egon bihar. Nabarmentzekuak, haundi-nahi-izan-eta-ezinda bizi dan amaren erretratua; eta helduaro bortitzetik aittitta-aro apalera pasatzen dan aittana.

Inglaterratik Jamaikara

Oier Gorosabel 2023/12/01 16:06
La sucesora, Diana Norman. Azal gogorra, 477 orrialde. 1998ko urt. 1a(e)an Emecé(e)n argitaratua. ISBN: 9789788478881

Nahi dan beste konplikau leikian irakorketia. Nobela historikua izanda, oso ondo dokumentauta jagok, eta horrek esan gura jok bilbe nagusittik aparteko hainbat hari solte dagozela, nahi dabenari gehixago jakitzeko edo billatzeko aukeria emonda. Nik batzutan egin juat: izan be, gauza gitxi jakixat nik XVIII mende hasierako Erresuma Batuari buruz, eta gitxiago Jamaikan gaiñian. Oso interesgarrixa egin jatak azken zati hori. Hori guztia, inperio britainian barruko gorabeheren testuinguruan, Frantziakin izandako tirabirak, kolonietako arazo propixuak, piratak, jauregixen "B aldea"... Dana dok interesgarrixa, baiña esan leikek autoriak gusto berezixa erakusten detsala Eskoziako auzixari, eta diplomatikuen gaytasunari (sic). Liburu "sopiña" esango geunkek, baiña adarretan galdu barik be, errez eta gustora jarraittu leikiana.

Hamen iruzkin gehixago, paperjale.eus-en argitaratutakuak (atzetik aurrera):

Aurkezpena

Oier Gorosabel Larrañaga, Lekeittioko Eibartar bat

 preacher.gif

Eibarrespaziuan zihar esan zesten pizkat mesianikua nintzala idaztian, eta bloga sortzerako orduan horregaittik ipiñi netsan izenburu hau. Lehen nere gauza guztiak (argitaratzeko morokuak, behintzat) hamen idazten banittuan be, espeleologixiari buruzko gauza guztiak ADES-en webgunian emoten dittudaz, eta osasun asuntoko artikulu guztiak hona mobidu dittudaz, gaika klasifikauta.

Txorrotxioak
Etiketak
ETB1 Eibar EibarOrg Info7 Zer erantzi abertzale abittaga abortuak adela larrañaga aitor_eguren aittitta raduga aldatze amarauna amuategi andoain antzerkia araba arantzazu aranzadi ardantza argentina_2005 armando gorosabel armeria eskola arrajola arrakala arrantza literarixuak arrate arrosa artxanda aulestia axpe_martzana azkue ipuin bilduma azpimarra banu_qasi baxenafarroa baztan belaunologia berasueta berbologia berriatua bidai_aluzinantia bilbao bittorixa buruntza chill_mafia comunitat_valenciana covid19 culineitor deba desempolving diaspora diego-rivera egillor eibar eibarko_lagunak ekialdeko nafarrera eraikinologia erdialdekoa erresuma_batua erronkari espeleologia etxebarria eup euskadi_irratia euskal_erria_aldizkaria euskalkia faktoria felix_arrieta felix_ruiz_de_arkaute galicia ganbara gasteiz gatobazka gce gernika girua gisasola gorosabel hormasprayko igotz_ziarreta ikerkuntza ilegales indalecio ojanguren info7 irabiaketa irati-filma irratia irun iruñea izarraitz iñigo_aranbarri jacinto_olabe jamo_savoi jendartologia jeremiah_alcalde jon-etxabe juan de easo juan san martin julen_gabiria julian etxeberria kalamua kanposantuak katarain kirola komikiak koska kuku kurik-3 kurosawel labordeta lagunologia lalolalia lamaiko_operia lasarte leintz_gatzaga lekeitio lekeitioko_lagunak lituenigo lopez maeztu magia manex_agirre maputxe markina-xemein markues matrallako mendaro mendebalekoa mezo_bigarrena mineralak morau musikeruak muskildi mutriku nafar_lapurtera nafarrera noain oiartzun oioioi-lur ondarroa opaybo orakulua otsagabia ozeta paisajiak parakaidistiarenak paris patxi_gallego pedro chastang pedro gisasola polo_garat rufino sande sagartegieta san antoni sartei sasiola sega segura slovakia tafalla2016 talaiatik telebista toribio_etxebarria umeologia urberuaga urkiola xabier_lete xoxote zaharrea zaharreologia zaragoza zer erantzi zerain zornotza zuberera zuberoa
hgikj
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024