Edukira salto egin | Salto egin nabigazioara

Tresna pertsonalak

Eibarko peoria, San Blasa baino hobia
Hemen zaude: Hasiera / Blogak / Joana Albret / Liburutegien legearen zuzenketa osoak eta arrazoibideak

Liburutegien legearen zuzenketa osoak eta arrazoibideak

Gerardo Luzuriaga 2006/12/19 13:19

Eusko Legebiltzarreko Aldizkari Ofizialeko 77 zenbakian (2006-11-24) Euskadiko Liburugien talde parlamentarioen zuzenketak argitaratu dira. Seguraski zuetariko baten bat baino gehiago irakurtzeko denboraz eskas ibiliko denez, laburpena egitea erabaki dut.

Esanguratsua izan da Ezker Abertzalearen testuak eta Aralarren testu batzuk –gutxik- izan ezik gainontzeko guztiak gaztelaniaz aurkeztea.

Egin dudan laburpen honetan arrazoibiderik aipagarrienak baino ez dut komentatu.

Eusko Legebiltzarraren aldizkarian agertzen diren bezala, komentariorik eta kritikarik gabe ipini dut. Deigarriak egin zaizkidan emendakinak baino ez ditut kopiatu. Batzuk bat datozelako nire iritziarekin eta beste batzuk kontrako bidea hartzen dutelako.

Osoko zuzenketak

A) Talde Popularren osoko zuzenketa:

Hasiera-hasieratik atzematen da legearen neurririk gabeko proposamena… Beharrezkoa al da lege bat gai hori arautzeko? Ez al litzateke nahikoa izango maila txikiagoko arau bat? Are gehiago Lurralde Historikoen legeak ezartzen badu foru-erakundeen liburutegiak, eta suposatzen da udalenak ere bai, eta horiek arautzeko eskumena beraien eskumenekoak direla…

B) Ezker Abertzalearen osoko zuzenketa

Legeak ez du Euskal Herria bere osotasunean kontuan hartzen…

Orain dela 16 urte... 7/1990 legeak, Euskal Kultura Ondarearenak, honako hau adierazi zuen: Euskal Herriko Autonomi Elkartearen politika kulturala diseinatzeko... liburutegi eta museoetako azpiegiturak garatzeko politika antolatzeko sortu da.

Halaber… Euskadiko Nazio Mailako Gordetegi Erapidetza eta Euskadiko Nazio Mailako Liburutegi Erapidetza sortu ziren… Garai hartan ere, paperean Euskadiko Liburutegien Sistema antolatutzat eman omen zuten.

Baina 16 urte pasa ostean, emaitzak ezin eskasagoak izan dira, eta aurkezten den lege berri honetan ere akats berak errepikatzen dira, zeren, printzipioz, nazio mailako liburutegi-erapidetza edo –sistema batek nazio horretarako era guztietako liburutegiez osatua behar luke, ez soilik udal-liburutegiez…ez da nahikoa elkarlana eta borondatezko koordinazioa; beharrezkoak dira bai azpiegitura legala, bai nazio mailako plangintza eta erakundea.

…orain erredaktatuta dagoen bezala, ezinezkoa izango da sistema bibliotekario komuna indarrean jartzea, orain dauden liburutegirik garrantzitsuenak… de facto sistematik kanpo gelditzen direlako…

Zatiko zuzenketak

art. 3 Eskola eta unibertsitate liburutegiak progresiboki sarearatzen joatea ere aurreikusten da. (Euskal sozialistak)

art. 4 EJ… liburutegiko zerbitzuen arteko lankidetzarako ikerketarako eta prestakuntzarako tresnak ezartzeko behar diren bitartekoak sortu eta sendotzea sustatuko du, bai Nafarroako Foru Erkidegoarekin baita Ipar Euskal Herria… (Mistoa-Aralar)

Nafarroarekiko eta Iparraldearekiko lotura ekonomikoa, geografikoa, sozial eta kulturalak kontuan edukita, eta batik bat hizkuntza bera edukita, ezinbestekoa da kulturako proiektuak elkarrekin egitea. (Ezker abertzalea)

art. 5 Eusko Jaurlaritzan kulturan alorreko eskumenak dituen sailari dagokio Euskadiko liburutegi sistemak eskaintzen dituen liburutegi zerbitzuen planifikazioa aurrera eramatea (Ezker abertzalea)

art. 7 Euskadiko Liburutegi Sistemaren zati ez diren liburutegi pribatu edo publikoei informazioa eskatuko die… (Mistoa-Aralar)

art. 8 Euskarari… arreta berezia emango zaio… (Mistoa-Aralar)

art. 10 …bitarteko eta baliabideen kudeaketa bideratuko du, lankidetza-printzipioa kontuan izanda… ondare hori lurralde artekoa eta eleanizkuna (euskara, frantsesa, gaztelania) den aldetik. (Mistoa-Aralar) b) Ikastetxeetako liburutegiak sare barruan… (Ezker abertzalea) d) Foru-aldundien liburutegi publikoak sare barruan (Ezker abertzalea)

art. 11.3.3 Ez dute berariaz aukerarik emango interneten dauden materialetara sartzeko, baldin eta material horiek sarrera egiten den herrialdean legez kanpokoak badira. (Euskal sozialistak)

art. 15. 2 f Liburutegiak sustatzea (Euskal sozialistak)

art. 15. 4. Eusko Jaurlaritzak hitzarmenak sinatu ahal izango ditu hiru foru-aldundiekin eta hiru hiriburuetako udalekin (legearen) 2. eta 3 paragrafoak kudeatu eta finantzatzeko. (Euskal sozialistak)

art. 15. 5 …Irakurketa Publikoko Maparekin bat etorriz, foru-aldundiek erabaki ditzakete lurraldeko toki-erakundeei dagokienez sustatu beharrekotzat dauzkaten lankidetza ekonomiko, tekniko eta bestelakoetarako ekimenak ere, liburutegi-zerbitzuen eskaintza bermatu edo hobetzeko. (Euskal sozialistak)

art. 16 …Ikuskatzean ondorioztatzen bada liburutegi hark ez duela araudia betetzen, hots, ez duela betetzen langileei, azpiegituren baldintza teknikoei, liburutegien kudeaketaren oinarri orokorrei eta funtzionamenduari, funtsen katalogazio eta sailkatzeari, Euskadiko Irakurketa Sare Publikoko liburutegien koordinazioari edo Irakurketa Publikoko Katalogo Kolektiboaren mantentze-lanei buruzko araudia,liburutegiaren titularrak kultura arloko sailak emandako neurri zuzentzaileak ezarri beharko ditu. Horrela egiten ez badu, liburutegiaren titularrak galdu egingo du irakurketa publikorako laguntza-zerbitzuak erabili ahal izateko eskubidea. (Euskal sozialistak)

art 19.2.1

Liburutegien pertsonal teknikoa liburutegiaren zuzendaria, liburuzainak eta liburuzain laguntzaileak izango dira. Liburutegiaren zuzendaria izango da erakundearen arduradun handiena, eta liburutegiaren pertsonalaren zuzendari teknikoa izango da. Liburutegiaren lan teknikoen funtzioak liburuzainei eta liburuzain laguntzaileei dagozkie. Liburutegiaren pertsonal teknikoak unibertsitateko titulazioa eduki behar du. (Ezker abertzalea)

art. 20 Euskal Irakurketa Sare Publikoko liburutegietako funtsen Katalogazio bateratu eta partekatua egiteko irizpideak bermatzeko eta liburutegiok bata besteen funtsak ezagutzen dituztela ziurtatzeko, Euskal Liburutegi Nazionalak katalogo kolektiboa egingo du (Ezker abertzalea)

art. 22. 1 Euskadiko Liburutegia, Autonomia Erkidegoko liburutegi-erakunde nagusia izanik, Euskadiko Liburutegi Sistemaren organo nagusia da eta bera arduratuko da Euskal Autonomia Erkidegoan zein Euskal Herriko beste lurraldeetan argitaratu edo ekoiztutako obrak, euskal kulturarekin eta euskararen hizkuntza-eremuarekin erlazionatutakoak eta, bereziki, euskal idazleek sortutakoak eta euskaraz egindakoak bildu, kontserbatu eta zabaltzeaz, euskarri dena dela. (Mistoa-Aralar)

Euskal Liburutegi Nazionala sistemaren buru izango da, Euskadin argitaratu edo ekoiztutako lanak eta Euskal Herriarekin erlazionatutakoak -bereziki, euskal idazleek sortutakoak eta euskaraz egindakoak- bildu, kontserbatu eta zabaltzeaz, euskarri dena dela, eta horretarako, Euskal Liburutegi Nazionalak berak bildu, kontserbatu eta zabalduko du euskal bibliografia-ondarea (Ezker abertzalea)

  1. Euskadiko Liburutegiak Euskal Herriko bibliografia-ondarea kontserbatu eta zabalduko du, horretan diharduten beste erakundeekin batera. Bibliografia horren barruan sartzen dira… Euskadin egonik kultura edo historia-balio nabarmenak dituzten bibliografia-lanak, kultura ondarearen inguruko legedian ezarritakoaren arabera. (Mistoa-Aralar) Euskal Liburutegi Nazionalak euskal bibliografia-ondarea kontserbatu eta zabalduko du. Bibliografia horren barruan sartzen dira… Euskadin egonik kultura edo historia-balio nabarmenak dituzten bibliografia-lanak, kultura ondarearen inguruko legedian ezarritakoaren arabera. Hortaz, Euskal Herriko Liburutegi Nazionala liburutegi sistemaren zentro funtzionala eta teknikoa izango da (Ezker abertzalea)

art. 22.3 Euskadiko Liburutegia… lehenengo bibliografia-zentroa, euskal kulturaren nazioarteko kontsulta eta ikerketarako… (Mistoa-Aralar)

art. 24 a Euskadin eta gainerako euskal lurraldeetan argitaratu edo ekoiztutako obra guztiak bildu, kontserbatu eta zabaltzea. (Mistoa-Aralar)

Euskal Herrian argitaratuta… bildu… (Ezker abertzalea)

art. 24 c. Euskal kulturarekin erlazionatutako obrak… beste erakunderekin lankidetzan aritzea… modu eraginkorrean koordinatzeko (Mistoa-Aralar)

  1. f Aldian behin Euskal bibliografia egin, kudeatu eta… beste erakunde batzuekin batera (Mistoa-Aralar) Euskal bibliografia egin.(Ezker abertzalea)
  2. h Katalogo kolektiboa egitea… (Mistoa-Aralar) Katalogo kolektiboa egin (Ezker abertzalea)
  3. i Euskadiko bibliografia-ondarea babesteko zerbitzu espezializatua Euskal Liburutegi Nazionala barruan sortzea, zaharberritzeko, erreproduzitzeko eta kopiak eta soberan dauden lanak kudeatzeko (Ezker abertzalea)
  4. l Bibliografia eta dokumentazioaren normalizazio arauei dagokienez bibliografia zentro funtzioak beteko ditu (Ezker abertzalea)
  5. m Ikerketa sustatzea….(Mistoa-Aralar)
  6. 2 art (Gehitzeko) …katalogatzeko arauak egingo ditu, kontuan hartuta hala euskarazko nola gaztelaniazko eta frantsesezko katalogazioa. Euskadiko liburutegiak autoritateen katalogoa ikuskatu, baliozkotu, eta zerrenda bakarrean bateratuko da. .. (Mistoa-Aralar) …katalogatzeko arauak egingo ditu, kontuan hartuta hala euskarazko nola gaztelaniazko katalogazioa. Bereziki, ziurtatuko du lan teknikoa, katalogoak, baliabide teknikoa eta ahozko eta idatzizko harremanak bi hizkuntzatan izatea. (Ezker abertzalea)

Titulo IV bis Unibertsitate eta eskola liburutegiak (Euskal sozialistak)

art. 25 bis 2 Euskadiko Liburutegiaren bidez koordinatuko dira unibertsitate liburutegiak eta liburutegi sistemako gainerakoak. Koordinazio horretaz gainera, bestelako koordinazio-bideak ere ezarri ahal izango dira beste liburutegi batzuekin zerbitzu komunak emateko. (Euskal sozialistak)

art. 25 ter 1 Unibertsitatez kanpoko ikastetxeetan eskola-liburutegi bat jarriko da, hezkuntza-prozesuaren osagai gisa, Irakurketa Sare Publikoarekin elkarlanean arituz. (Euskal sozialistak) 2. Hezkuntzaren alorreko eskumenak dituen sailak finkatuko ditu unibertsitatez kanpoko herri-ikastetxeetako liburutegien antolakuntzari, jardunari eta finantziazioari buruzko berariazko arauak (Euskal sozialistak)

art. 25 quater 1 Kulturaren eta hezkuntzaren alorreko eskumenak dituzten sailek diseinatu eta aurrera eramango dute eskola-liburutegiak Euskadiko Irakurketa Sare Publikoan progresiboki sartzeko prozesua, liburutegi bakoitzean hurbilen duen lurralde-esparrutik hasiz. (Euskal sozialistak) 2. Kulturaren alorreko eskumenak dituen sailak hitzarmena sinatuko du euskal unibertsitateekin, unibertsitateok Euskadiko Irakurketa Sare Publikoan sar daitezen. (Euskal sozialistak)

art. 27 1 ...Euskal Bibliografia Gordailua euskal bibliografia-ekoizpen osoaren aleak jaso eta kontserbatzeko sortutakoa da... (Ezker abertzalea) 5 ...Liburutegi-elkarteen partaidetza bermatua izango da. (Ezker abertzalea)

art. 37 5. ... sektore eta erakunde guztien partaidetza proportzional eta orekatua bermatuta.(Mistoa-Aralar)

Xedapen Gehigarria 2. Euskal Herriko Liburutegi Nazionala sei hilabeteko epean sortu beharko da. (Ezker abertzalea) 3. Eusko Jaurlaritzak eskumena duen sailaren bidez, Euskal Herriko lurralde guztietarako liburutegi sare bat sortzea bultzatuko du. (Mistoa-Aralar)

Azken xedapenak: Bibliografia-ekoizpen hauek joko dira euskal bibliografia-ondorentzat: Euskadin –bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta bai Euskal Herriko beste lurraldeetan- argitaratu edo ekoiztutako lanak eta euskal kulturarekin eta euskararen hizkuntza esparruarekin erlazionatutakoa...

etiketak:
Iruzkina gehitu

Erantzuna formulario hau betez utzi dezakezu. Formatua testu arruntarena da. Web eta e-posta helbideak automatikoki klikagarri agertuko dira.

Galdera: Idatzi zortzi zenbakiak erabiliz
Erantzuna:
Katalogatzeko Terminologia

Euskaraz katalogatzeko terminologia Joana Albret mintegikideen ahaleginez egindako lana da. 2000 urtean argitaratu zen Eusko Jaurlaritzako IZOren gainbegiratuarekin eta Iametza enpresaren laguntzarekin internet datu-base bezala eskaintzen da hemen.