Hasiera
Harjo, harjua: harrak jandako fruta... eta fruta jaten duen harra