Hasiera
Eibarko Hiztegi Etnografikoa (Basauri eta Sarasua, 2003)