Edukira salto egin | Salto egin nabigazioara

Tresna pertsonalak

Eibarko peoria, San Blasa baino hobia
Hemen zaude: Hasiera / Blogak / Garagoittiko Orakulua

Atuna, jantoki sozialak, termoregulaziñua eta solisombrak

Oier Gorosabel 2014/07/29 23:29
Atun usaiña arrantzale herrixetan, #etxekoandros sukalde-pote kontuekin. Bilboko eskola batzuetan eskola jantoki batzu behartsuei zabaldu dabela eta, Eider Jauregi zinegotzixari elkarrizketia eta jantoki sozial zibillen aldeko aldarrixa. Termoregulaziñuan kontura aholku batzu Oihane hozkirrixari eta Iban “calorías”ari; amaitzeko Arritxu Iribarrek solisombrekin ahozabalik laga gaittu ;-)
Atuna, jantoki sozialak, termoregulaziñua eta solisombrak

The Atun Uzt

Euskadi Irratiko Faktoria saiuan kolaboraziñua 040729, Oihane Yustos eta Iban Garatekin (01:32:00-01:59:15).

Entzun hamen.

Erreferentziak:

Eibarorg, jateko ustela eta beharkoholikoak

Oier Gorosabel 2014/07/22 14:59
Eibar.org blog komunidadiak bete daben 10garren urteurrenari buruz barriketan, munduko dominaziñua eta harreman-desbirtualizatze-zapuztailliak barne. Aiert Arieta-Araunabeñak egunkarixa atzetik aurrera irakortzen: Shanghaiko okelen eskandalua eta “ustela” kontzeptuan erlatibotasuna. Bihargiñen bajak atxiloketak ez dirala azaldu dogu, eta bide batez lanmenpekotasuna, zerrendak egittia, azpititulatzia... kontrolau biharreko joera obsesibuak dirazela.
Eibarorg, jateko ustela eta beharkoholikoak

Irudixa: Max Alpert

Euskadi Irratiko Faktoria saiuan kolaboraziñua 040722, Oihane Yustos eta Iban Garatekin.

Entzun hamen.

Erreferentziak:

Cantar de Mio Cid: euskeria, arabiarra eta gazteleria txirikordatuta

Oier Gorosabel 2014/07/21 21:40
ANONIMOA. Cantar del Cid. Texto antiguo de Ramón Menéndez Pidal. Prólogo de Martín de Riquer. Prosificación moderna de Alfonso Reyes. 7º ed. Selecciones Austral, Espasa-Calpe. Madrid 1985.
Cantar de Mio Cid: euskeria, arabiarra eta gazteleria txirikordatuta

Irudixa: "Canterburyko paperen misterioa", Rober Garai

Bertsuekiko dakaten alergixia, Erdi Aroko gaztelerianganako interesak gaindittu dau. Ondarruko liburutegixan prestau daben bookcrossing-banastia ikusi nebanian, ezin pasau berau arakatu barik, eta taka: Igor Lizundia batena (3ºA kurtsokua) izandako irakurgai astun hau eskura pegauta geratu jatan. Baitta segiduan irakortzen hasi be...

Halako testu “gatxak” harrapatzen dirazen bakotxian lez, Martin de Riquerren prologuak papel garrantzitsua jokatzen dau bertsuen kakuak hobeto harrapau eta interpretau ahal izateko; eta zer esanik ez Alfonso Reyesen itzulpena, bertso gehixenak ulertzeko aldian izatia komeni dana.

Cantar de Mio Cid hau ez da Rodrigo Diazi buruz idatzitta dagon testu bakarra. Ohizko modura, lehelengo kronikak ez dira kristauak, musulmanak baiño: zaharrena Çiden denporakuada, Ben Alqama valentziarrana: Al-bayan al-wadih fi-l-mulimm al-fadih (Manifiesto elocuente sobre el infausto incidente edo Historia de Valencia); ez dot interneten ganorazko erreferentziarik topau. Beste testua Roy Diaz 1099an hil eta hamar urte geruagokua da, Ibn Bassamena Al-Djazira fi mahasin ahl al-Yazira... (Tesoro de las hermosas cualidades de la gente de la Península). Itxuria, musulmanen idazkixok historiako gertakarixei lotuago dagoz kristauenak baiño; hónek Çid hil eta ixa 100 urtera idazten hasittakuak dira, eta gatxa da asmautako pasartiak bereiztia. Alde honetatik Historia Roderici ei da fidagarrixena, eta hortik aurrerakuak –Cantar de Mio Cid hau barne- fikziñotik asko dake, baitta Gaztelako Alfonso X Jakitunan Crónica de Veinte Reyes be. Mocedades de Rodrigo izenekua be (bera hil eta 259 urtera idatzittakua) halakotxia da, eta imajinatzen dot marrazki bizidunetako oiñarrixa hauxe izango zala (bide batez esanda, gustura ikusiko neuke barriro Ruy el Pequeño Cid). Eta Campeadorra pertsonai modura agertzen dirazen testuak be ugarixak ei dira, adibidez Cantar del Cerco de Zamora (galduta dagona, gure Akondiako kantua legez) edo Estoria de Cardeña (hamen agertzen da estraiñekotz hil ostian irabazittako burruken kondairia).

Cantar de Mio Cid honetan, Alvar Fañez izeneko pertsonaiak garrantzi berezixa hartzen dau. Badirudi hau be pertsonai historikua izan zala, baiña hamen emoten jakozen ezaugarrixetako asko asmautakuak dira: Çidan kolaboratzaille estuena, beran gurarixak iñork baiño hobeto asmau eta gauzatzen dakixana, benetako alter ego bat. Bere gatxizena be historikua da: Minaya. Eta ikerlarixak ziurtzat dake honek nere anaia esan gura dabela, euskeratik zuzenian hartutako deitura adeitsua (beste dokumentutan meanaia eta mio anaya formak be agertzen ei dira). Izan be, sasoi hartan euskaldun asko mobidu zan hegoaldera, moruei kendutako lurretara.

Testuan zihar be, gaur egungo euskerian sustraixetan dagozen hainbeste elemento topau dittudaz. Hobeto aztertu ezkeriok seguru gehixago ikusiko dirazela, baiña hónek diraz nik hartutako oharrak.

 

(383-386)

Al Abbat don Sancho / tornan de castigar

commo sirva a doña Ximena / e a las fijas que ha,

e a todas sus dueñas / que con ellas están;

bien sepa el abbat / que buen galardón dello prendrá.

(Sancho abadiari barriro esaten detse andre Ximena, alabak eta donzellak ondo zaintzeko. Hala egitten badau, sari ona hartuko dabela).

Hara, Mio Cid irakorri bihar izan dot Iñigo Aranbarrin liburuetan hainbestetan irakorrittako gaztigatu aditzan esanahixa ulertzeko ;-)

 

(440-444)

Vos con çiento / de aquesta nuestra compaña

pues que a Castejón / sacaremos a çelada

en él fincaredes / teniendo a la çaga

a mí dedes dozientos / pora ir en algara

con Dios e vuestra auze / feremos grand ganançia.

(Castejon zelatan jarriko dogunez, zu eta 100 gudari atzian geratu zaittie; neri 200 emoidazuz abanguardiarako. Jangoikuak eta zure zorte onak lagunduta, irabaziko dogu)

Banu Qasitarren istorixetatik (Rodrigo Diaz baiño 200 bat urte lehenagokuak) nekixan algara berba arabiarra dala, espediziño militarra izentatzeko; hamen ikusi dot, baiña, artian gazteleriak be hartuta zekala (beste berba askokin batera; esate baterako çid = sidi = nere jauna). Kantu honetan, zihetzago, algarak armadako abanguardixian atake “suizidak” dira, atake zoro eta zaratatsuak. 1000 urte geruago, gazteleran berbia galduta dakagu baiña euskeran... bizi bizi.

Auze horrek be, euskerazko ausa berbiakin lotura estua dakala esango neuke (zorixa). Ez dot iñun be kontrastau, baiña oso ebidentia dirudi, ezta? Bertsuotan dozena bat bidar bai topau dot, danetan antzeko esanahixakin.

 

(449-453)

E yo con los çiento / aquí fincaré en la çaga,

terné yo Castejón / don abremos grand enpara.

Si cueta vos fore / alguna al algara,

fazedme mandado / muy privado a la çaga;

d’aqueste acorro / fablará toda España.

(Ni 100ekin atzian geratuko naiz, Castejonen babestuta, gordeleku ona da eta. Abanguardian arriskuan bazagozie, bialdu bizkor abisua atzera. Eraso honek Espainia osuan zeresana emongo dau).

Hara nun agertu dan gure enparantza horren kide bat: zerka barrukaldeko gordelekua. Gaztelerazko amparo berbiakin be zerikusixa izango dau kontizu.

 

(521-526)

Asmaron los moros / tres mill marcos de plata.

Plogo a mio Çid / d’aquesta presentaja.

A tercer día / dados foron sin falla.

Asmó mio Çid / con toda su compaña

que en el castiello / non i avrie morada,

e que serie retenedor / mas non i avrie agua.

(Mairuak hiru milla marko eskaiñi zittuezen. Çida konforme agertu zan. Hirugarren egunian ordaindu zetsen. Çida pentsatzen jarritta, ikusi zeban gazteluan ezingo zittuala bere kidiak sartu, ur faltiangaittik; baiña halan be gordetzia erabagi zeban)

Kasu honetan, asmar aditzak zentzu zabala dakala dirudi: batetik, gerrako harrapakiñengaittik regateuan egindako eskaintzia da; bestetik, logistika gauzei buruz pentsatzia bebai. Euskerazko asmua eta asmatu ez dabe zehazki hori esan nahi gaur egun, baiña eremu semantiko baten barruan gabizela esango neuke. Jatorri bereko berbak dirurixe, ezta?

 

(1507-1512)

Bien salieron den çiento / que non parecen mal

en buenos cavallos / a cuberturas de çendales

e peytrales a cascaviellos / e escudos a los cuellos traen

e en las manos lanças / que pendones traen

que sopiessen los otros / de qué seso era Álbar Fáñez

o quomo saliera de Castiella / con estas dueñas que trahe.

(100 zaldun inguru urten ziran, ondo prestauta, zaldi onekin, zendalez [ehun fin eta gardenez] estalitta, koskabillodun petralekin [ugalekin], ezkutuak lepotik, eta lantzak pendoiekin. Izan be, Alvar Fañezek ondo erakutsi nahi dau bere ahalmena eta zelan ekarri dittuan damak Gaztelatik).

Bueno, hamen ez da deskubrimentu haundirik. Ba dakitt gaur egunian koskabilluak esanda danok testikuluak ulertzen dogula, baiña eufemismua begibistakua da, eta esanahi literala gaztelerazko cascabeles da. Horraiñok argi nekan. Ez nekixan, baiña, antxiñako gazteleran be forma bera erabiltzen zala, cascaviellos. Euskerazkuakin lotuta, duda barik.

 

1711

Salidos son todos armados / por las torres de Quarto,

Mio Çid a los sos vassallos / tan bien los acordando.

(Danak armekin urten dira Quarteko dorrietatik, eta Çidak bakotxari bere zeregiña azaltzen detsa).

Pasarte honek ez daka euskerazko ezer, baiña neretako oso ebokadoria da. Ni Valencian bizi izan nintzanian ez nekixan ezer (ezertaz) eta hontaz, gitxiago. Quarteko torrietatik makiña bat bidar pasauta nago ni ordu txikixetan, askotan lafiauta (alde zaharreko parranda gunetik etxera, azahar lora usaintsuen artian) eta hara nun Çid guria handitxik bertatik pasautakua zala jakin doten. Lur musulmanen artian sortutako Jaurerri efimero haren historixia be ez nekixan. Ezta extremaduretako kontuak be...

 

 (2860-2862b)

Atanto vos lo gradimos / commo si viéssemos al Criador;

E vos a él lo gradid / quando bivas somos nos.

En los días de vagar / en Valençia la mayor

Toda nuestra rencura / sabremos contar nos

(Hainbeste eskertzen detsuegu, zuek ikustia Jaungoikua ikustia lez da guretako. Eta zuek be, eskertuixozue gu bizirik eta onik topau izanaz. Valencian gagozela, trankil, izango dogu gure desgrazia zuei kontatzeko aukeria)

Rencura = arrangura, jakiña. Beste argittasun bat, gaztigatu aditzakin modura, testu iñigoaranbarritikuak ulertzeko. Testuinguruangaittik baiño ezagutzen ez nittuan esanahixak... (halan be, kontuz: ia etxatan pasatzen konparaziyo berbiakin lez, nik comparación ulertu eta eurak ejemplo esan nahi).

 

(3392-3400)

Assí como acaban / esta razón,

affé dos cavalleros / entraron por la cort;

al uno dizen Ojarra / e al otro Yéñego Simenones,

el uno es del infante / de Navarra rogador,

e el otro es / del ifante de Aragón;

besan las manos / al rey don Alfons,

piden sus fijas / a mio Çid el Campeador

por seer reínas / de Navarra e de Aragón,

e que ge las diessen / a ondra e a bendición.

(Hau esan eta zaldun bi sartu dira gortean; bati Ojarra diñotse, bestiari Iñigo Ximenez; bata Nafarroako infantiak bialdutakua, bestia Aragoiko infantiak. Alfonso erregiari eskumuiña emon eta Çiden alabak eskatzen dittuez ezkontzeko eta Nafarroa eta Aragoiko erregiñak izateko).

Ez dot argittasunik topau interneten, baiña Ojarra napar horren izena deigarrixa egin jata. Euskerazko gatxizen bat emoten dau: Otsarra ete? (Otsoa eta Otsanda pertsona izen korrientiak ziran moduan...).

 

PD: oso entretenigarrixa da erderazko testu zaharretan euskerazko/arabezko arrastuak topatzia. Don Quijote de la Mancha (Cantar de Mio Cid baiño 500 urte geruagokua) liburutik be, ondo goguan dakadaz hiru berba (erreferentziak IV Mendeurreneko ediziñotik etarata dagoz, Ed. Alfaguara 2004).

 

(I partia, II kapitulua: Don Quijote en la venta, p.38)

 (...) el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales como eran la brida, lanza, adarga y coselete, no estuvo en nada en acompañar a las doncellas en las muestras de su contento. Mas, en efecto, temiendo la máquina de tantos pertrechos, determinó hablarle comedidamente y, así, le dijo: (...)

Asko harrittu ninduan euskerazko makiña / majiña bat esaldixakin bat datorren hau ikustia. Gazteleraz esanahi hau galduta dagola esango genduke, bai ostera mantentzen da magín, imaginar (garuna, asmatzia) eta, jakiña, máquina (asmakizun mekanikua).

 

(II partia, XIX kapitulua: Las bodas de Camacho, p.696)

Era anochecido, pero antes de que llegasen les pareció a todos que estaba delante del pueblo un cielo lleno de innumerables y resplandecientes estrellas; oyeron asimismo confusos y suaves sonidos de diversos instrumentos, como de flautas, tamborinos, salterios, albogues, panderos y sonajas; y cuando llegaron cerca vieron que los árboles de una enramada que a mano habían puesto a la entrada del pueblo estaban todos llenos de luminarias, a quien no ofendía el viento, que entonces no soplaba sino tan manso, que no tenía fuerza para mover las hojas de los árboles.

Liburua irakorri nebanian, albokiak azken urtietako booma izan barik zeguan (batez be Kepa Junkerak eragingo zebana, 1996ko Leonen Orroak diskuakin); orduantxe enkargau netsan nik neuria Antzuolako Joseab Gastiaineri. Horregaittik gehixago emozionau ninduan instrumentuan erreferentzixia topatzia, ttunttunekin (salterios) eta bestelako instrumentu ruralekin batera.

 

Goguan dakaten beste berba bat alcándora da, Don Quijotek jazten daben ator zurixa izendatzeko. Honen erreferentziarik ezin izan dot topau liburuan, baiña interneten billaketia eginda bistan da berbiau oso zabalduta zeguala antxiñako gazteleran.

 

Honaiñok hartutako oharrak. Ikusten dozuenez, hizkuntzen arteko relaziñua da interesatzen jatan gauza bakarra, eta ez zein dan jatorrizko berbia, eta zein eratorrixa (gai illun honi buruz hobe paleolinguistak berba egittia, eta bestiok ixilik...).

Bien eta Notable

Oier Gorosabel 2014/07/19 07:38
Aspaldi etxuat ikusi Iñaki Aldai kaletik zihar; ikusi izan dotenian be, absortziño umeologiko asuntuak dirazela-eta, ez gaittuk luze berbetan egon. Halan, aurten Lekeittioko Kale Antzerki Jardunaldixetan be etxuat ikusi: hau izaten zan gure egotaldi klasikuetako bat, numero batetik bestera dana dalako artistiari kritika hilgarrixak egiñaz-eta... Tira, faltan botatzen dotenez hamen joiak idatzizko zeozer.
Bien eta Notable

Argazkixa: Eidabe

Ez nok ni aktore moduan fuera de serie bat izan. Kontrara. Lagunei esan biharra kenduko detset, nik neuk esanda: mediokre xamarra nintzuan, txarra ez esatiarren. Baiña oso ondo pasau najuan, eta talde afizionauak hori jaukek: ona izan zein txarra izan, danondako lekutxoren bat billatzen dala taula gaiñian bere ahalmenetara egokittuta.

Erdipurdiko aktoria izanda be, farandula munduko ohittura batzu pegatzen dittuk pegau, eta euretako bat hauxe dok: kritika zorrotzerako zaletasuna. Jentiari gogorra egitten jako halakuak entzutzia (publikuari buruz nabil). Aktoriendako be ez dok gozua, baiña antzerkilari onak badaki norbere biharra hobetzeko kritika txarrak askoz be gehixago laguntzen dabela, lausenguak baiño.

Hona joiazak ba, parian tokau jatazen espektakulu pariari buruzko iritzixak, Aldaiek eta bixok erabiltzen dogun aproposko estilo hotz eta inpertsonalian (show business):

“El banano” (Mr. Banana)

Bien, baiña hobeto egon zeikian.

Pro:

  • Mutillak tablak jittuk; egin dittuan hankasartu guztiekin irribarria eta prestutasuna mantentzia gauza haundixa dok.

Kontra:

  • Hori ez dok antzerki “naifa”: broma gehixenak nagusixei zuzenduta jeguazen, eta sexuari buruz ziran.
  • Entrenamendu pizkat bihar jok malabarismo arluan: pelotak eta txapelak larregittan jausi jakoz...
  • Jentian txalua larregittan eskatzen zeban; egik gauzak hobetotxuago mutik, eta jentiak berez egingo deuk txalo, hik eskatu barik.
  • Etxatak gustau zelan tratatzen zittuan umiak; “eurekin” barre egin baiño, “euren kontura” barre egitteko mugan mobidu da denpora guztian.

“Sardina freskue” (Eidabe)

Beste urtetan etxataz gustau: bolumen izugarri altua eta alaittasuna barik, estresa transmititzen zeben. Aurten be horretara resignauta nentorren. Bolumenana, bardintsu: konpainia osua gorra izango da kontizu (ni baflietatik 15 bat metro urrindu bihar izan naiz, belarrixan miña eragitten zestan). Baiña espektakulua... hobeto! Aurten zeremonia maisua ekarri dabe, Ugaitz Alegria ondarrutarra oker ez banago, eta oso ondo jardun dau koreografiak gidatzen-eta.

 

Iñaki Aldai "Muerte" antzezlanian, Ondarruko Venecia aretoan. Eibarko Kili Kolo antzerki taldia, 1990 hamarkada hasieran.

Hitzokei, Tribual eta haize txarrak

Oier Gorosabel 2014/07/16 08:23
“Hitzokei” jokuan kontura, Markos Gimeno eta Codesyntaxekuen “Tribual” aittatzen; Aiert Arieta-Araunabeñak egunkarixa atzetik aurrera irakortzen, famosillo kazarixen kontura; haize korrientia eta izardixan siniskeria. Muletillen gaiñian kontrol gehixago mantendu juat, baiña politikoki oso zuzenak ez dirazen baieztapen batzu egin dittudaz, jentian intelijentzian kontura.
Hitzokei, Tribual eta haize txarrak

Irudixa: Michael Wolgemut

Euskadi Irratiko Faktoria saiuan kolaboraziñua 040715, Oihane Yustos eta Iban Garatekin.

Entzun hamen.

Erreferentziak:

Bloody Tortola

Oier Gorosabel 2014/07/14 14:47
Hona askotan gertatzen dan kasua: pintada zatarra berez, sinplia baiño sinpliagua, artistikotik ezer ez dakana... baiña originaltasunan dizdiria dala eta, bilduman gustora hartuko dotena.


Argazkiak.org | Bloody Tortola © cc-by-sa: txikillana

Udako koktela

Oier Gorosabel 2014/07/11 07:50
Festa sobredosisaz purrustadaka; Lur Olaizolakin Donostia Cup foball txapelketiaz; gauza zaharrak begi barrixekin ikustiaz (foballa maitatzen ikastia); dijestiño etenari buruzko leiendak desmontatzen; Aitzol Barandiaranekin izperringia atzekoz aurrera irakortzen: 1896ko ogibittartekua elizako organuan; antxiñako ogixa bai ona; Ben Sansumek, 1940 hamarkadan bizitzia aukeratu daben inglesa; ze hamarkadatan bizitzia gustauko litxakigun.
Udako koktela

1896ko ogixa. Argazkixa: SWNS

Euskadi Irratiko Faktoria saiuan kolaboraziñua 040708, Oihane Yustos eta Iban Garatekin. (01:33:00-01:52:55).

 Entzun hamen.

Erreferentziazko artikuluak:

- Uda sasoiko festa-betekada

- Dijestio etenari buruzko uste okerrak

GoogleEarthekuekin kruzau giñan...

Oier Gorosabel 2014/07/09 07:55
...eta nahikua ondo dokumentauta geratu da.

Irudixen fetxian arabera igazko azaruan. Portutik gora gatoz Marinako ranpatik, gero Aldazabal karnizerixa parian zinttan sartzen gara (Googlen autuak ez harrapatzeko). Aurreratxuago buelta egitten dot: “Hori Googlen autua zuan?” pentsatzen seguraski. Eta Metro parera allegatzian, bagoiaz aurrera gure eguneroko errekauetan.


Argazkiak.org | Tomax eta Oier GoogleEarthen1


Argazkiak.org | Tomax eta Oier GoogleEarthen2


Argazkiak.org | Tomax eta Oier GoogleEarthen3


Argazkiak.org | Tomax eta Oier GoogleEarthen4

Ez dakitt honek zelako traszendentziarik izango daben gure mundualdirako, baiña kronista moduan jaso bihar; hortxe dagoz irudixak.

Ume txikixari agurra

Oier Gorosabel 2014/07/08 07:49
2014ko ekain erdikaldian idatzittakua, Nikok eskolia amaittu aurretik.
Ume txikixari agurra

Tomax eta bixok Arranegixan, Googleko automobilla pasau zanian

Hau despedidia dok, Tomax. Hamendik astebetera, ume txikixa izatiari lagako detsak, eta kurtso honetan izan dogun martxa gozua etxuat barriro ezagutuko.

Juan dan hillabetian najabik honekin konturatzen. Biharbada heu be konturatuko hintzan besuetan gehixagotan harabillttela. Horregaittik dok.

Nikokin be pasau jataan, eta hirekin be errepikau dok (nere zorionerako): 3 urte bete arte, amazulo hutsak ziñazien, normala dan moduan. Baiña 3-4 urte artian, koskortuta, komunikatzeko ahalmena nabarmen haundittu jatsuen: esaldi sinpliak, proto-konbertsaziñuak, sukaldian lagundu, errekauetan oiñaz dendarik denda... 4 urtekin eskolan sartu arte, nere laguntzaille fiñak izan zarie bixok; hezitzaillien iritziz onerako izango dok. Kontizu.

Oiñ arte zihero normala izan dok ni nere #etxekoandros gauzetan ibiltzia, edo ordenadorian, edo liburua irakortzen... eta hi hor egotia, lasai, egongelan jostailluekin, papelak txirrimorratzen edo nere onduan ipoiñakin. Pakia izan juagu askotan (gerria ez genkanian), eta hori asko baloratzen juat nik (modu egoistian, jiñuat).

Ezin juat esan, lagunei askotan entzundako legez: “Zelako bizkor hazten dirazen umiak!”. Makiñatxo bati, biharrakin-eta, umian hazkundia konturatu barik pasau jakek, eta penaz geratu dittuk. Guri etxakuk halakorik pasau: sei urteko denpora erreala, sei urteko denpora subjetibua izan dok neretako (edo luziagua).

Konparaziño baterako, nere 0-18 urte objetibuak 18 urte subjetibo iraun juen (zelako luziak gaiñera!); 18-36ak, barriz, lehengo 10 urte besain bizkor pasau jataaz. Azken 6 urtietan, beraz, umetzaroko denpora geldi horretara bueltau nok, zuei eskerrak ;-)

Orduan: datorren asterarte kurtso osuan lez ibilliko gaittuk, Tomax. Ederra izan dok, eta berbetan ipiñi gura neuaan, despedida moduan.

Izan be... datorren astian, eskolako oporrak jatozak. Niko eta bixok libre egongo zarie, denpora guztian alkarrekin, jolasian eta... burruketan. Ba jakixat pazientzixia galdu eragingo deskuzuela behiñ eta barriro –umiekin, opor egunak neketsuaguak dittuk lanegun normalak baiño- eta oiñ buruan jarabixarazen hónek ahaztuta geratuko dirazela. Iraillian zeozer gogoratuko juat: bixok juango zarie eskolara, eta badakitt hutsune haundixa igarriko dotela.

Horregaittik nahi izan juat, Tomax, hirekin eta Nikokin bizi izandako epe gozo hau oiñ gogoratu. Etapa barrixa hasi aurretik.

Hala, segi hazten.

Alternatibua konbentzional bihurtuta

Oier Gorosabel 2014/07/06 16:18
Ederra izango litzakek. Hiru hille, ezebe gertatu barik. Izperringiak hutsik, edo albiste kulturalez beteta, urte osuan poliki-poliki egosittakuak. Edo komikiz. Aktualidadeko albiste gitxi, eta eurak garrantzitsuak diralako, ez betegarri modura.
Alternatibua konbentzional bihurtuta

Irudixa: http://empleadosdhltorija.wordpress.com

Izan be, udako sasoi honetan izperringiak irakortzia “Marmotaren eguna” bizitzia lez dok. Urtero-urtero-urtero gauza bera, herrixetako jaixengaittik batez be najabilk. Lehendik komunikabidiak kontsumitzeko motibaziño gitxikin banabil... udan zero patatero.

Sekula ez nok festazalia izan: tabernetako zaratiak, beruak, usaiñak atzeraka eragitten nok. Gaztetan juaten nintzuan. Artian ez nintzuan konsziente, baiña oiñ  bajakixat nere motibaziño bakarra neskalaguna lortzia zala (sekulan be ez najuan lortu; nere lige guztiak giro lasaixan egindakuak izan dittuk). Behin helburua lortuta, giro horretan ibiltzeko najeukan motibaziño apurra (lagunekin egotia, batez be) asko bajatu dok; etxuat uste barriro hasiko jatanik, egoera zibillez aldatzen ez naizen artian behintzat.

Gaiñera, 16 urte dakaguzenian gauza apurtzailliak eta barrixak egittia gustatzen jakuk: horixe izaten dok drogak hartzeko eta alternerako motibaziño nagusixa. Baiña... behiñ 20 urte hortan zabizenian, gauzak “barrixak” izatetik “konbentzionalak” izatera pasatzen dittuk. Eta neri, 16 urtekuen kuriosidade hori mantentzia gustatzen jatak, gauza barrixak probatzeko.

Blog Hop Project: hala idazten juat nik blogian

Oier Gorosabel 2014/07/04 08:19
Mikel Iturrian blogetik hartutako gonbidapena (hau bai hau meme bat egitteko modu egokixa, Iturri, nominaziño agresibo barik).
Blog Hop Project: hala idazten juat nik blogian

Blogakin hasi nintzaneko beste irudi bat (arropa horigorrixekin ez baiña...).

Erreza dok, baiña era berian pizkat sakontzeko aukeria emoten dabena. Nik be egingo juat ba. Eta, gura dabenak, jarraipena emongotsa bere blogian, bere borondatez. Lekukua Iturrin mezu honetatik hartu juat: Blog Hop Project: blogean horrela idazten dut.

Lau galdera erantzutia dok kontua; hortxe doiaz ba.

Zeri buruz ari naizen orain idazten?

Aurretik argittu bihar juat antxiñan Garagoittiko Orakulo hau bakarrik banekan be, denporiakin osasun arloko material guztia FisioLanTaldea blogera mobidu najuan, pazientien erreztasunerako, eta espeleologiako gauzak be ADES-en multiblogetan argitaratzen jittuadaz.

Orduan: gaur egunian denpora gehixen osasun asuntuak jorratzen ibiltzen nok (izperringirako artikuluetarako gaixak, hor zihar topautako material interesgarrixak...). Kueben blogari, barriz, oso denpora gitxi eskintzen jetsat (justu-justu asteko partiakin corta/pega egittia dok, normalian). Orakulua, azkenik, beste gai guztiendako kajoia dok, eta maiztasun irregular xamarra erabiltzen juat. Ointxe momentuan... meme honi buruz idazten jiharduat :-P

Genero berbera jorratzen duten beste batzuekin alderatuta zein alde dago nire idazketan?

Ez jaukat erreferente argirik. Genero bakarrera mugatzen ez naizen neurrixan, adabakiz adabaki “patchwork” ojala dok neuria; esango neuke iñolako blogik baiño, Toribio Etxebarria idazliak eragin nabela gehixen estilo aldetik.

Orduan: ez nok gai nere burua iñokin konparatzeko. Gauzak etorri ahala idazten jittuadaz, kronika edo egunkari estiluan, eta formak asko zaindu barik (emoten doten azken errepasua akats ortografikuei zuzenduta egoten dok batez be –fallo garrafalegixak ez egitteko-).

Zergatik idazten dut idazten dudana?

Hasierakuak arrazoi bi zittuan: bat, arazuak berbatan formulatzia oso mesedegarrixa dala neretako. Horrekin 17 bat urtekin konturatu nintzuan, eta ordutik idazten juat (toka, juan dan aspaldixan). Beste arrazoi nagusixa utilitarixua dok: nabillen saltsan nabillela, “akta” pertsonalak gordetzeko ohitturia hartu juat (gerra zibilla, radixua, irakurketak, speleo, fisioterapia...).

Hasieran idazteko motibuak hórrek izan zittuan. Baiña... argitaratzeko motibuak? Diferentiak zirala esango najeukek, garrantzitsuenetako bat exhibizionismo hutsa. Izan be, zertarako hamen argitaratu hórrek guztiak? Ixilpian be, bardin-bardin idazten jarraittuko neukez...

Eibar.org-eko aittabitxixak, baiña, blog bana erregalau jeskuen oin dala 10 urte. Zerekin bete? Naturalena nere idazkixetatik aukeratzia izan zuan (dana ezin da argitaratu), ordurarte pribauan erabillittako hori erakutsitta.

Gerora, bai, gauzia pizkat aldatu egin dok: blogakin hastian, idazteko joko horretan hirugarren elementua sartzen dalako, irakorlia. Harrezkero, nere bitakora pertsonalian publikuari espreski zuzendutako idazkixak ugaldu egin dittuk.

Nolakoa da nire idazketa prozesua?

Esandako moduan, bitakora pertsonal bat jarabixat; antxiñan papelezkua zuan, eta ordenadore portatilla erosi nebanetik (2001 inguruan?) word dokumentu bat dok, momentu honetan 666 pajina dittuana (ene! esangura kabalistikoren bat ete?). Atzetik aurrera idazten juat, hau da, lehelengo apuntiak dittuk barrixenak, eta azkenak zaharrenak (2003kuak, ointxe begiratu juat –nun ete dagoz zaharraguak??-). Dana dala, lehelengo 16 pajinak (joder! ez neban uste hainbeste ziranik) adabakixak baiño ez dittuk, erdi idatzittako gauzen kaosa. Batzu urtiak jaroiek hor, bestiak ostera hasi eta di-da amaittu, fetxau eta artxibatzen jituadaz. Eta gairik ez dakatenian (izperringirako artikuluak, esate baterako) nahikua dok bertoko hari bat hartu eta tiratzen hastia.

Memearen jarraipena

Lehenago be esan dot: etxata gustatzen iñor seiñalatzia, gogoz kontrako idazki bat egitteko. Beraz, Iturriri kopixauta, “pentsatu dut egokiena izango dela hemen bertan esatea nahi duenak jarraitu dezala memea. Polita izango litzateke norbaitek jarraitzea... eta bestela, ba zer egingo diogu!”.

Posturak, telefonuak, kueba itxiturak

Oier Gorosabel 2014/07/03 08:20
Gracie Hagenen argazkixen harira, postura egokixen garrantzixa; “roaminga” laster desagertuko dala eta, Euskalteleko Koldo Unanueri elkarrizketia; eta Riesendingeko speleo istripuan ostian, haitzuluen itxitura desegokixak.
Posturak, telefonuak, kueba itxiturak

Irudixa: Gracie Hagen

Euskadi Irratiko Faktoria saiuan kolaboraziñua 040701, Oihane Yustos eta Iban Garatekin. (01:33:30-01:58:05).

Entzun hamen.

Aste honetan atentziñua emon destan albiste batek, hain zuzen be, posturekin zerikusi zuzena daka: Gracie Hagen argazkilari lana. Oso estetikua, baiña era berian terapeutikoki esanguratsua:
http://www.graciehagen.com/lllusions-of-the-body/

Eta bestalde, kobak noiz itxi behar diran eta noiz ez, eztabaidarako emon leike.

 

Aurkezpena

Oier Gorosabel Larrañaga, Lekeittioko Eibartar bat

 

Eibarrespaziuan zihar esan zesten pizkat mesianikua nintzala idaztian, eta bloga sortzerako orduan horregaittik ipiñi netsan izenburu hau. Lehen nere gauza guztiak (argitaratzeko morokuak, behintzat) hamen idazten banittuan be, espeleologixiari buruzko gauza guztiak ADES-en webgunian emoten dittudaz, eta osasun asuntoko artikulu guztiak hona mobidu dittudaz, gaika klasifikauta.

Txorrotxioak
Etiketak
ETB1 EibarOrg Info7 Zer erantzi abertzale abittaga abortuak aitor_eguren aittitta raduga aldatze amarauna andoain antzerkia araba arantzazu aranzadi ardantza argentina_2005 armando gorosabel arrajola arrakala arrantza literarixuak arrate arrosa artxanda aulestia axpe_martzana azkue ipuin bilduma azpimarra banu_qasi baxenafarroa baztan belaunologia berasueta berbologia berriatua bidai_aluzinantia bilbao bittorixa buruntza comunitat_valenciana culineitor deba desempolving diaspora diego-rivera egillor eibar eibarko_lagunak ekialdeko nafarrera eraikinologia erdialdekoa erresuma_batua erronkari espeleologia etxebarria eup euskadi_irratia euskal_erria_aldizkaria euskalkia faktoria felix_arrieta galicia ganbara gasteiz gatobazka gce gernika girua gorosabel hormasprayko igotz_ziarreta ikerkuntza indalecio ojanguren info7 irabiaketa irratia irun iruñea izarraitz jacinto_olabe juan san martin kalamua kanposantuak katarain kirola koska kuku kurik-3 kurosawel labordeta lagunologia lalolalia lamaiko_operia lasarte leintz_gatzaga lekeitio lekeitioko_lagunak lituenigo lopez maeztu magia maputxe markina-xemein markues matrallako mendaro mendebalekoa mezo_bigarrena mineralak musikeruak muskildi mutriku nafar_lapurtera nafarrera noain oiartzun oioioi-lur ondarroa opaybo orakulua otsagabia ozeta paisajiak parakaidistiarenak paris patxi_gallego polo_garat sagartegieta san antoni sartei sasiola sega segura slovakia tafalla2016 talaiatik telebista toribio_etxebarria umeologia urberuaga urkiola xabier_lete xoxote zaharrea zaharreologia zaragoza zer erantzi zerain zornotza zuberera zuberoa
hgikj
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018