Edukira salto egin | Salto egin nabigazioara

Tresna pertsonalak

Eibarko peoria, San Blasa baino hobia
Hemen zaude: Hasiera / Blogak / Garagoittiko Orakulua

Chacarera

Oier Gorosabel 2012/11/30 14:16
Etxakixat ze zoroaldi emoestan azkenaldixan, musikia eta musikia. Edade batetik aurrera, lapikokuakin batera, libre geratzen dan bizio bakarrenetakua izango dalako kontizu. Batek daki...

Ameriketako euskaldunekin izan doten hartuemonian, Argentinarrak izan juek pisu gehixen. Hori dala eta, afiziñua hartu jetsat hango gauza batzuei: matia, payadore-jokua... eta zelan ez, musikia. Estilo asko jagozak, eta nahiz eta ez dittudazen danak ezagutzen eta ulertzen –ezta gitxiago be-, euretako batek bereziki jotzen nok; etxakixat zergaittik dan, baiña chacareren ritmuak sakonian ikutzen nau, barruko gittarran bateko sokia joko balesta lez. Nere faboritua “La humilde” izenekua dok, ez dakitt ondo pieziangaittik berangaittik dan ala Cachilo Diaz egillian historixiangaittik, Hector Chaverok (gatxizenez Atahualpa Yupanqui) bertsiño honen aurretik pizkat azaltzen dabena.

Argentina iparraldeko basarri girotik Buenos Airesetara, herri musika honek be mundu modernorako saltua egin jok, baita hiri haundixetan txertatu be. Handik ibilli nintzanian ezagututako taldietako bat dok Divididos; eta gehixen gustatzen jatan euren kantua be, chacareria dok: “Ortega y Gases”.

Chacareria gaur eguneko bizimoduan ondo txertatuta dagon beste seiñalia, umoria egitteko be erabilli izan dala. Les Luthiers taldekuak “Conozca el interior” konposatu zeben (LSD-ari buruz), eta sarreran “La humilde”ri egindako omenaldi txiki bat entzun leike.

Close harmony

Oier Gorosabel 2012/11/29 13:05
Nahiz eta aspaldittik ezaguna izan, 40-50 hamarkadan kantatzeko forma hau modan jarri zan Ipar Ameriketan eta, ondorixoz, mundu guztian. Esango neuke ezagunenak Andrew ahiztak izan zirala.

Espainian 80 hamarkadan sasoi hartako revival txiki bat egon zan, biharbada Xavier Cugaten itzuleriangaittik, eta adibidez Radio Topolino Orquesta taldia ezagutu genduan (Joaquin Laria abeslari bergararrana). Sasoi horretan be hasi zan La Trinca taldia espainolez kantatzen (katalanezko diskografia luzia zeken ordurako) eta askok “close harmony” piezatxo honekin ezagutu zeben.

Trepidante retranca

Oier Gorosabel 2012/11/27 22:31
“La vuelta al mundo en 80 días”, Jules Verne.

Fichier:'Around the World in Eighty Days' by Neuville and Benett 06.jpg

Bere linean, geografia eta beste gauzak erakusteko atxekixa entretenigarrixa erabiltzen jok Vernek; ¡sekulan egon bez, eta Itsaso Gorrixa ederto ezagutzen juat onezkero! Bide batez, giza tipuen deskribatzaille fiña agertzen dok barriro. Phileas Fogg ingles flematiko rutinazale inpasiblia, onduen –retranka nahikuakin-; Picaporte frantziar benetalarixan erretratua be etxagok txarto; Auda indixiana, barriz, zihero planua dok, edo hobeto esanda ez dok: Phileas eta bere lagunen mireslia hutsa da, bere edertasuna mundu erdittik zihar pasiatzera mugatzen dan zama pasibua. XIX gizaldi amaierako ikuspegi arrunta, bestalde; India eta Iparrameriketako indigenen izaera semianimala legez.

Poz bikotxa ogitegi parian

Oier Gorosabel 2012/11/26 20:52
Niko bere 4 urtiekin gero eta gehixago barneratzen jabilk hizkuntzian trikimailluetan. Bizkor ikasten jok (zuzentzen detsagunian bebai), eta jeneralian pozik gabiz bere progresiñuakin. Gitxienez bi errejistro bajittuk oiñ: kalekua (“a que bai?” estilokuak) eta etxian darabiguna (“baietz?”).

http://lgarquitectura.files.wordpress.com/2010/01/celebracion_detractores.jpg

(Irudixa: LGA)

Azkenaldixan begiz jota jaukadaz ahalezko formak ; intuiziñua jaukat Lekeittion forma orijinalen korrupziñuhau ez dala aspaldikua (“emongo nazu” formia lez, itxuraz generaziño guztiak darabixena). Nik badaezpada halako bat soltatzen dabenian zuzendu egitten jetsat Nikori; berak onezkero ba jakik zelan esaten dogun guk (ahal dogu > geinke, ahal zara > zeinke, etabar) baiña ondiokan ez jetsak automatikoki urtetzen –lagunen berbetian pisua haundixagua dok gurasuena baiño, kontizu-.  Halan be, bihar horretan nabillela, bide batez nere intuiziñuori indigenen berbetian azterketiakin kontrastau nahi juat, zuzenketa biharrian autoridade gehixago izate aldera. Momentuz pare bat pertsonari galdetu jetset, 45 bat urtekuak, eta ustezko “akats” hori erreproduzitzen juek.

Halan be, atzo, ustekabian, kalian, esperantzazko argi bat ikusi najuan. Tomaxekin najindoian kaletik, betiko martxa geldixan (pegoraz pegora, bordilloz bordillo olgetan...) eta Agirre Solarteko okindegi parian andra nagusi bat urten jakun. Tomax ogixari begira-begira geratu jakon, eta andria neregana zuzenduta: “Emon leixo?”

(Txaluak, txapliguak, confettixa!)

“Emon lei(ki)xo”, beraz (gaur eguneko lekittar gaztiak eta ez hain gaztiak “emon ahal dotsat” esango zeukiena). Oso pozik geratu nintzuan. Batetik, itxuraz gure moroko aditz formak erabiltzen dirazelako, lekittar nagusixenen artian. Eta bestetik andriak, umiari ogixa emon aurretik galdetu egin zestalako (ohizkuena ezebe esan barik emotia dok: ogixa, txorradak, gozokixak...).

Bixok irribarrez segidu gajenduan ba, kalian gora: Tomax bere ogi koskorrakin, eta ni nagusi gehixagori galdetu bihar detsetela pentsauta, nere teorixia konfirmatzeko.

Reprise, baiña aldrebes

Oier Gorosabel 2012/11/25 10:13
Oso ederra begittantzen jatak doiñu batekin egin leikian ralentizaziño-jokua. Seguro figura musikal horrek izenen bat eukiko dabela -nik ez dakidaz musikaz lau gauza baiño ez-. Kontua dok musika hori hartu eta hiru-lau bidar astiruago jotzia: zihero aldatzen dok piezia, ez ezagutzeko moduan geratu arte. Beste edertasun bat hartzen jok, baiña ezaugarri guztiz desbardiñekin.

Esate baterako: urtiak pasau jittuadaz Benito Lertxundin “Ahaide delezius huntan” gozatzen (Zuberoa / Askatasunaren semeei, 1977), harik eta egillia Pierra Topet izeneko gizon bat izan zala jakin doten arte. Berak egindako bertsuetatik bat Lohidoi kantarixan ahotan entzun najuan, Ximun Haranek 1950 hamarkadan egindako grabaketetan (Xiberoko kantüak, Elkar 2003) eta orduan konturatu nintzuan doiñua ber-bera dala, baiña beste erritmo baten emonda. Harrezkero 1977kuak beste ñabarduria hartu jestak, ixa-ixa kantu barrixa bihurtuta... (zelako ondo).

Ezin dotenez topau interneten ez batan ez bestian grabaketarik, beste kantu bat erabilliko juat efektu honen adibidia emoteko: Brian Boru'n martxia. Lehelengo erritmo lasaixan, Clannadek emonda:

Eta gero martxa-kalejiren ohizko erritmuan, Chieftaiñen bertsiñuan:

¿Baietz kantu desberdiñak emon?

Bakelitazko telefonuen anakronismua

Oier Gorosabel 2012/11/23 11:22
Telefonua adierazteko ikurrak, askotan, bakelitazko antxiñako aparatuak erakusten dittuez. Baiña umiari “¿Zer da hau?” galdetu, eta “Telefonua!” segiduan esangotsu, nahiz eta bere bizitza osuan halako modelorik sekulan ikusi izan ez.

Gaur egunian halakuak badira be...

http://www.definicionabc.com/wp-content/uploads/Telefono.jpg

...ondiokan halan irudikatzen doguz.

http://www.cjcyl.es/files/telefono-1.jpg

Double cheesewhopper

Oier Gorosabel 2012/11/22 08:55
“El codigo Da Vinci”, Dan Brown.

http://www.moonmentum.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/Dan_Brown.jpg

 

Neri asko gustatzen jataz hanburgesak. Zenbat eta solairu gehixagokin gaiñera, hobe; orduan eta ketchup, mostaza eta beste txarrikeri gehixagokin, gozuago (nahiz eta gero komuneko lavabora juan bihar izan, bizarra garbitzera). Horregaittik, oso gustora irakorri juat liburu hau. Hori bai, gero korroskaria egiñ (buurp!) eta segi beste zeozetan. Kleenex ekoizpena.

Behiñ eta barriro, Ipar Ameriketako TB serixiak etortzen jatazen gogora: Institutoko ikasliei buruzkuak... baltz graziosilluenak... “En busca del arca perdida” pelikulia be gogoratzen jok (eta idazliak badaki, protagonistia Harrison Fordekin alderatzen daben momentutik). Portaera kodiguak, une serixuak hausteko “gag”ak (latako barre edo txaluak falta dittuk bakarrik),  kapitulua momentu tentsuenian amaitzia (hurrengua segiduan hasteko, momentu tentso beretik hasitta)... danak telebisiño hizkuntzara garoie. Hainbeste ta hainbeste marka, aktualidadiari kiñu, politikako txutxumutxuen erreferentzia... agertzen dittuk bebai.

Hau formiari buruz. Mamiña, grial santuan historixia, eta rollo sinbolikuak, ondo dagoz bebai. Kuriosuak dittuk; eta nahiz eta neri ez destan asko ardura Jesukristok ondorengorik izan zeban edo ez, honen harira hainbeste gauza interesgarri kontatzen dittuk. Emoten dau batzu benetakuak dirazela, gaiñera, Martinez de Lezeak egitten daben nobela estilua izango litzake beraz. Baiña... nerekin zeozetan fallo egitten jok eredu honek, eta ondiok etxakixat ondo zetan. Fikziñua fikziñorako, eta ikerketia ikerketarako, baiña bixak nahastatzia... zeozer galtzen dala emoten jestak.

Ulertzen juat, baiña, zergaittik izan daben nobela honek halako arrakastia. Familia amerikano estandarra imajinau najeikek (“bai” esan biharrian “oh, really?” esaten dabena), kontsumo bizkor eta hizkera lauko telenobelihau kontsumitzen, han-hemenka pintzelada historikuekin, arte eta kulturiari buruzko “bit” askokin, egongelako mahai bajuan pizza kaja batzu jaten dagola...

Honen guztihonen lau eszena adierazgarri:

-         Neskiak aittitta zeremonia erdixan harrapatzen dabeneko eszenia inverosimilla dok. ¿Auto elegante guztiak ez jetsek atzera eragitten? ¿Sotanotik datozen kantu misteriosuak entzutzian, ez dok lotsatzen? ¿Jente maskaratu guzti hori ikusten dabenian, etxako okurritzen ha ez dala berandako lekua? Baiña ez: han joiak neska xalua, munduko soziedade sekretuenan billera sekretuenera, yupi yupi, eta... ikusten dabenakin markauta geratzen dok betiko. Gaiñera, ze kristo: han ikusten dabena ez dok hainbesterako (mesedez), ez behintzat aittittakin harremana betiko hausteko bestekua.

-         Protagonistiak kartzelako hitzaldixa emoten dabenian, azalpen erudituen kontrapuntua presuen galdera eta bromak dittuk (“Pero Leonardo... ¿era maricón, no?”). Zelan gustatzen jaken iparramerikarrei hau, gero.

-         Beste telefilmetako topiko bat: egoera estu baten, etxakek erreparorik brometan hasteko (gabardixan, polizia guztia atzetik, inglesan portero automatikuan zain dagozela kuestionario barregarrixa erantzuteko denporia hartuta).

-         Eta beste bat gehixago: abioian, kajako idazkixa deszifrau nahixan dabizela, Unibertsidade prestijiotsuenetan ikasittako irakasliak burua hausten, arameua dala, eta antxiñako hebraieria dala, eta... neska ezjakiña izan bihar aldrebes idatzitta dagola argitzen dabena, bestiak tonto arpegixakin lagata.

-         Gaiztua (ustez) gitxien espero dan pertsonia dok, jakiña. Ustez jiñuat, eze, halako nobela asko irakorritta hasiera-hasieratik egin lajeikek ariketia: protagonistiak amama maittagarrixa badaka, adibidez, seguru asesinia bera dala.

-         Hamen be, gaiztua(k) bere plan osua azaltzen jetsak/jetse protagonistei, pistoliakin eurei apuntatzen dago(ze)la. Behiñ baiño gehixagotan, gaiñera. Gero, jakiña, ustekabian egoeriak bueltia emon eta onak irabazteko.

Faltan bota dittudazen eszenak (estandar amerikarrakin %100eian kunplitzeko):

-         Graduaziño festaren bat, nunbaitten.

-         Jente moltzo baten, bat zeozergaittik nabarmendu, eta bestiok, miresmena erakusteko, txaloka hastia. Lehelengo bat, bakarrik: “plas, plas”; gero, beste bat gehitzen jako; gero beste bat, beste bat, beste bat... harik eta talde osua txalo apoteosis baten amaittu arte.

Ikusteok be, alde batetik autoriak ez detsala Opus Deiari sinpatia haundirik. Halan be, zurikeri ariketa nabarmenian, azkenian elizia egittura moduan (korrientia nahiz Opusa) kulpatik libre geratzen dittuk, zoro batzu bere alde manipulatzen saiatu dirala ondorioztatuta.

Bueno: seguro nago Codigo da Vinci honen gaiñeko foruak, webguniak etabar egongo dirazela, interpretaziño sinbologikuak eta bigarren, hirugarren eta laugarren lekturak egitteko. Baiña ez dakat gogorik. “El siguiente...”.

Kanta dezagun denok / Pozik bazaoz...

Oier Gorosabel 2012/11/19 22:18
Lekeittioko mezetako kantu bi, baby boomeko kristaukumien amesgaiztotan agertzen dirazenak.

Gaur kamilla gaiñian nekan paziente lekittarra ixa konbultsiñoka hasi jata hari musikalian Julen Lekuonan “Aleluia” entzun danian (Kanta dezagun denok / hau da egun alaia / Kristo piztu da eta / kanta aleluia...”. Disko hau askotan egoten da bueltaka gurian (“Itsasoan urak handi dire: Julen Lekuonari omenaldia” Hirusta, 2004) eta ixa ahaztuta nekan “baby boom” generaziñoko lekitxarren garunian ezabatu eziñezko markia osatzen dabela, Don Antoníon (azentua “i”xan) artaldia izandako umietan.

Trauma horretatik pasau zeben guztiei dedikauta, beste kantu hau. ¡Baiña kontuz Andoni! Play sakatu aurretik jezarri, eta ugalekin lotu asientuari!

Ni baten harrapau ninduen, artian beraneante nintzala. Ez dakitt zelan, baiña 11.00etako mezan agertu nintzan (“umien mezia”) eta lehelengo filetan jarri. Halako baten Don Antoníok berak hatzaparrakin seiñalau, eta beste lau-bost umekin batera akolitto biharrak egittera etara ninduan, nere bizitzako momentu lotsagarrixenetako bat pasau arazitta. Ez dakat ahaztutzeko, ez.

Legebiltzar(retako)kidiei, abstentzionista baten partez

Oier Gorosabel 2012/11/19 07:23
Badakitt oiñ lanpetuta zagoziela, tokau jatsuezen kargu eta akreditaziñuak ilusiño haundiz partitzen; onezkero zuetako gehixeneri pitorik be ez detsue ardura abstentzionista baten berbia. Baiña biharbada zuen artian “demokrazia” hau hobetzeko kezkia dakan bateronbat egon leike, hautestontzixetara hurreratu ez garanon kopuruak gora egin dabela ikusitta.

Archivo:Abstencion.jpg

Tira, nik ezin dot aukera hori hartu daben guztien izenian berba egiñ, jakiña; hamen argitaratutakuak nere arrazoi pertsonalak baiño ez diraz izango. Beste bi hónek be, esate baterako, eukiko dabe bere pelikulia atzian (via Asier Sarasua -uste dot hala esaten dala sare sozialen mundu honetan-):

http://goiena.net/blogak/faroa/gaur-ez-dut-bozkatuko

https://twitter.com/IbanZ/status/260010173266022401

Beti bardin gertatzen da: hauteskunde prekanpañan eta kanpañan partiduen helburu nagusixa “indezisuak” mobilizatzia izaten da. Iratargixa prometitzen; asmo onez gaiñezkako otzarak erakusten; ixa ixa sexu oral saio pertsonalizauak eskaintzen, demokrazian klimax honetan botua emon daigun (euren alde, esan barik doia). Azken egunetan paroxismora allegatzen dira partehartzian aldeko aldarri epiko-patetikuekin; ez bakarrik kanal ofizialetatik: baseko militantiak be tabarria emoten ibiltzen dira kontakto guztiei, sare sozialetan-eta. Bixamonian, ostera, emaitzak interpretatzerako orduan, abstentziñuan errua egualdixari botako jako, edo ganora gitxixari... Politikuengan dagon konfiantza falta orokorra be aittatuko da iñoiz, baiña buelta asko emon barik: eskaño banaketa festarako dira indar guztiak.

Botua emotera juan ez garanok hain errez ahaztutzia, baiña, erroria da. Errore larrixa gaiñera. Sistema parlamentariua bera sitzak janda dagonian ez da ezikusixana egin bihar (oiñ dabizen moduan), konpondu egin bihar da. Batzu ez dira konturatzen poltrona kopurua mantentzen bada be, ordezkatzen gaittuen jente kopurua gero eta txikixagua dala. Botua iñori emon ez detsagunoi behintzat, ez gaittue ordezkatzen.

¿Zergaittik ez doten joko horretan parte hartu nahi, nik? Hara: pentsau daigun Legebiltzarra traiñerua dala, eta Herrixan mesederako estropadia ondo jokatu bihar dala. Lau urtetik behiñ traiñeruan patroia aldatzen da; hauteskundiak dira. Baiña bittartian, traiñerua noraezian dabil. ¿Zergaittik? Arraunlarixak ez dirazelako sekulan kapazak izaten norabide berian erremutan egitteko. Patroia Patxi danian, bere alderdikuak boga hasiko dira eta beste guztiak zia; aurrera biharrian, traiñerua ezkerrera bueltaka ibilliko da. Patroia Pepe danian, papelak aldatuko dira; baiña zia eta boga, traiñerua eskumara bueltaka. Sekula bez zuzen.

Aurreko baten Legebiltzarrak putetxe batzu dirazela aittatu neban ETB-ko Azpimarran;  Lourdes Idoiaga pizkat ofendidu jatan, ia adarra jotzen nenguan. Baiña ez: serixuan nebixan. Nik neuk ez dakat ezer, printzipioz, sistema parlamentariuan kontra. Idea teoriko ona begittantzen jata gaiñera, baiña... jarkera konstruktibuakin juan bihar da Legebiltzarretara, bestela akabo. Partiduak indar guztia zankadilla-jokuan gastatzen dabenian... “enpatia” berbian esannahixa ezezaguna jakenian... ekimenen mamiñari baiño gehixago, ekimenan autoriari erreparatzen jakonian (alde ala kontra agertzeko)... lau urtian behin aurrekuak egin daben guztia desegitteko diru eta errekurtso pillua gastatzen danian... jentia inkonpetentez betetako putetxiekin nekatu egitten da. Horren aurrian, batzu abstenitzeko aukeria hartuko dogu; baiña beste batzuri... diktaduren nostalgixia ixotuko jako.

Badirudi “aro berri bat” datorrela Hegoaldeko ezkerraldeko Legebiltzar horretara. Lourdesi esan netsana: hala nahiko neuke. Ia hurrengo hauteskundietan botua emotera juateko konbentzitzen gaittuzuen.

Aprobetxau biharrerako, hauteskunderik ez dagola bistan!

Oier Gorosabel 2012/11/18 22:25
Lourdes Idoiagakin. Desjabetzen lege-dekretu eskasa, Urkullu Lopez kritikatzen azken orduko entxufiengaittik (beleak zozoari...), Legebiltzarretako putetxe-girua, Artur Mas negozio zikiñez salatuta... hauteskunde usaiñian, Aieteko jentia, inmobilismua eta azpi-mobimentuak. Pintxua: solomo-txorixua ogixakin.

Lutelestian anderelunak aneurkintzen

Oier Gorosabel 2012/11/17 09:28
“Azkatasunaren yarrai” (Agirre-Lekube’tar Joseba Andoni) liburua'ren irakurketa abortaua.

http://image.casadellibro.com/libros/0/de-guernica-a-nueva-york-pasando-por-berlin-9788495440693.jpg

Ez dakat goguan noiz laga izan doten nik liburu bat arasian, tragau ezinda. Hauxe bat. Arrazoia, itzulpena. Eskertzen dok Gerenabarrena’tar Andoni abadian ahalegiña, Arizonako puntan egindako bizkaierazko itzulpen-bihar estimagarrixa (beti dakat nik heterodoxuen aldeko sinpatia bat), baiña neretako baiño gehixago izan dok hau. Gerenabarrenak aitortzen jok, Ameriketan lan hau burutzeko ez zebala errekurtso askorik izan, eta gaztelerazko berbak itzultzerakuan euskal ordaiñak topatzeko arazuak izan zittuala (garbizalia dok-eta, guztiz), Lopez-Bera baten hiztegixa tarteko. Eta han agertzen ez zirazenak be, asmau bihar izango zittuala uste juat nik, hain da idazkera illun eta kriptikua.

Berba arraruenen zerrenda bat egitten jok amaieran:

-         Oldozti: pensador.

-         Upelkin: tonelada.

-         Onizti: etica, moral.

-         Lutelesti: geografia.

-         Laterri-Altseintza: Ministerio de Gobernacion.

-         Geznaritza: embajada.

-         Ela: átomo.

-         Berunpil: bala.

-         Baltsakeri: comunismo

-         Aneurkin: kilometro.

-         Andereluna: esfinge.

-         Amarraneitza: batallon.

-         ...

Baiña ¡orraittiokan! beste hainbeste berba normaltzat hartzen dittuanez, ba esanahixa azaldu be etxok egitten. Ataskua eragin destan lehelengo kapituluari bakarrik begiratuta, hona batzuk: izuntzadun, enda, idekoa, ingurri, aldintsua, edesti, oldozkaia...

Gaixa interesatzen jatak, baiña... hain irakorketa nekeza aurrera eruateko beste, ez. Izatekotan, Agirren orijinala irakorriko najeukek.

Barna beat

Oier Gorosabel 2012/11/12 07:15
"“No encontré rosas para mi madre”, José Antonio García Blázquez.

http://pmcdn.priceminister.es/photo/blazquez-jose-antonio-no-encontre-rosas-para-mi-madre-libro-507265840_ML.jpg

Liburu hau etxe barriko “stockian” zetorren (beraneantiendako literaturia, kontizu) eta horrengaittik eta bere itxuriangaittik (horittuta, 1960 hamarkadako grafismo deprimentia) ez najeukan esperantza haundirik. Sorpresia. 1960 hamarkada amaieran idatzitta izateko oso apurtzaillia begittandu jatak: ezagun dok idazlia ameriketako beat mobimenduko jarraitzaillia dala, Helia pertsonajia marrazterakuan aitortzen dabenez (Kerouac...), eta protagonistian izakeria be eragin haundixa dakala esango neuke (etxakixat seguro; oso gitxi dakitt idazle hórretaz); droga ilegalik aittatu be ez dok egitten, halan be, liburu osuan.

Gogortasun ariketa bat emoten jok liburuak, momentu batzutan: hiri espainiarretan be topau leikiala sordidotasunik; eta protagonistiak amakin dakan relaziño patolojikua; eta emazte atzeratuakingo edo bikotiekingo relaziño mota krudela... Pertsonaje nagusixa bera burutik jota jagok; esango neuke idazliak gaisotasun mentalen bat deskribatzen dabela bere izaeriakin batera (¿beste ariketa bat?). Liburu osuan zihar, gaiñera, kontaera lineala milla zatittan hausitta dago, lurrera jausittako pitxarran estiluan, eta honek indar gehixago emoten jetsak protagonistian izaera hautsixari.

Lizkanon “El viaje a Itaca” moduan, hamen be erakarpen nagusixa protagonistian hondamenan voyeurrak izatian egon lajeikek. Gizakixak beti gizaki: batzu bestien desastria higadilloko programetan ikusten, eta beste batzu literatura jasuan...

Aurkezpena

Oier Gorosabel Larrañaga, Lekeittioko Eibartar bat

 

Eibarrespaziuan zihar esan zesten pizkat mesianikua nintzala idaztian, eta bloga sortzerako orduan horregaittik ipiñi netsan izenburu hau. Lehen nere gauza guztiak (argitaratzeko morokuak, behintzat) hamen idazten banittuan be, espeleologixiari buruzko gauza guztiak ADES-en webgunian emoten dittudaz, eta osasun asuntoko artikulu guztiak hona mobidu dittudaz, gaika klasifikauta.

Txorrotxioak
Etiketak
ETB1 EibarOrg Info7 Zer erantzi abertzale abittaga abortuak aitor_eguren aittitta raduga aldatze amarauna andoain antzerkia araba arantzazu aranzadi ardantza argentina_2005 armando gorosabel arrajola arrakala arrantza literarixuak arrate arrosa artxanda aulestia axpe_martzana azkue ipuin bilduma azpimarra banu_qasi baxenafarroa baztan belaunologia berasueta berbologia berriatua bidai_aluzinantia bilbao bittorixa buruntza comunitat_valenciana culineitor deba desempolving diaspora diego-rivera egillor eibar eibarko_lagunak ekialdeko nafarrera eraikinologia erdialdekoa erresuma_batua erronkari espeleologia etxebarria eup euskadi_irratia euskal_erria_aldizkaria euskalkia faktoria felix_arrieta galicia ganbara gasteiz gatobazka gce gernika girua gorosabel hormasprayko igotz_ziarreta ikerkuntza indalecio ojanguren info7 irabiaketa irratia irun iruñea izarraitz iñigo_aranbarri jacinto_olabe jamo_savoi juan san martin julen_gabiria kalamua kanposantuak katarain kirola koska kuku kurik-3 kurosawel labordeta lagunologia lalolalia lamaiko_operia lasarte leintz_gatzaga lekeitio lekeitioko_lagunak lituenigo lopez maeztu magia manex_agirre maputxe markina-xemein markues matrallako mendaro mendebalekoa mezo_bigarrena mineralak musikeruak muskildi mutriku nafar_lapurtera nafarrera noain oiartzun oioioi-lur ondarroa opaybo orakulua otsagabia ozeta paisajiak parakaidistiarenak paris patxi_gallego polo_garat sagartegieta san antoni sartei sasiola sega segura slovakia tafalla2016 talaiatik telebista toribio_etxebarria umeologia urberuaga urkiola xabier_lete xoxote zaharrea zaharreologia zaragoza zer erantzi zerain zornotza zuberera zuberoa
hgikj
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019