Edukira salto egin | Salto egin nabigazioara

Tresna pertsonalak

Eibarko peoria, San Blasa baino hobia
Hemen zaude: Hasiera / Blogak / Kalamuatik Txargainera

Spam birtualak, spam telefonikuak eta papelezkuak

Leire Narbaiza 2006/06/29 19:38

Posta elektronikua erabiltzen dogunok keja haundixak egitten dittugu spamangaittik. Egixa esan, aspergarrixa da borratzen ibilli bihar izatia hainbeste mezu eta hainbeste tontokerixa. Molestau egitten nau, baiña askoz gehixago hasarratzen nabe papelezkuak edo telefonokuak

Azken aldi honetan, hamar bat bidar deittu deste adsl-ia eskintzeko. Konpaiñia guztietatik, Telefonicatik bi bidar jarraixan!

Teleoperadoriekin nahiko amablia izaten naiz -Sekula ez dakigu nun amittuko dogun-. Beti pentsatzen dot eurak ez dakela kulparik, eta soldata kutre horrekin nahikua kalbarixo dakela. Baiña aspertu nabe. Behi bat hasarratu jatan eskintza onartzen ez nebalako. Takar erantzutzeko egon nintzan, eta azkenian lortu neban eskegitzia.

Jakiña nahi dodala adsl-ia eukitzia, baitta "direkzion asistidia" dakan automobilla be, baiña ez naiz danera aillegatzen.

Beti lagatzen detset berba egitten, gero edukaziñoz ez jatala interesatzen esateko. Zenbat esplikaziño emon bihar dan! Horrek sutan jartzen nau!

Eta azkenerako buzoiana lagako dot. hillan azkenian baso batek produzitzen daben beste papel izaten dot nerian! Gaiñera panfletuak kuatrikomian, papel satinauan...diru mordua alperrik botata.

Behi ohartxo bat pegau neban buzoian: mesedez, ez bota propagandarik eskerrik asko. Por favor, no echar propaganda, gracias. Alperrik, egunero buzoia beteta. Batzuetan doble be botatzen zesten!

Beste estrategia bat be jarraittu neban: buzoia ez hustutzia. Ez egin sekula! Korreosekuak nere posta erretenidu zeben, baiña buzoian propagandia jarraitzen zeben sartzen.

Nik honezkero ez detset atia zabaltzen. Kaka botatzen deste-eta. Nik ez dot nahi, halan da be aguantau egin baihar dittut. Zer egin?

Auzoko batek beti esaten destean moduan: buzoian gastatutakua guri emongo balekue....

Spamari ez!

Foballa*

Leire Narbaiza 2006/06/27 18:55

Aitortu bihar dot, sasoi baten foballa gustokua nekan. Bai, aspadixan. Gustora juaten nintzan partiduak ikustera. Ondo pasatzen neban, eta kirol hori ikustiak emoziñoz betetzen ninduan.

Gero ez dakit ze pasau jatan. Ezin dot aguantau! Erretzaille ohieri moduan pasatzen jata: oin kontrarixorik haundixena naiz. Uste dot azkenian defraudauta amaittu nebala, foballak sortzen zittuan hasarriak absurduak begittantzen jatazen. Eta azkenian, ixa gorrotatzen amaittu dot.

Oin mundiala dogu gure artian. Iñoiz baiño indatsuago, iñoiz baiño erasokorrago. "A por ellos"-ka dabiz. Oso oihu biolentua su-eten sasoian.

Piper-potuak zientoka. Hainbeste ikusi dozu iñoiz? Nik ez. Nazionalismua sendotzeko atxakixa galanta. Bat eginda Mundua konkistatzera. Ez ahaztu sasoi baten Inperiuan ez zala Eguzkixa iñoiz ezkutatzen...Irabazi ezkero, planetia eurena berriro be?

Gaur Espaiñia eta Frantzia. Eta gu erdixan. Aho-haundi batzuk ixiltziarren -gaurkuagaittik- ni Frantzian alde. Total, irabazten dabenak ixa seguru Brasillen kontra egingo dau!

Hala bedi! Bestela, zeiñek aguantau?

*Foballa: Eibarren holan esaten detsagu futbolari.

Badire urte bi

Leire Narbaiza 2006/06/21 12:57

(Eibartarrak zerrendatik berreskuratuta eta modatuta. Gure amama goguan)

Badire urte bi joan zanetik. Udeko lehelengo egune, euridxe egiñ baeban be. Paseu dire hgeta lau hillebete ikusten ez dogunetik, eta ez dogu nehikoa negar egiñ, ez dogu nehikoa malko bota. Zelan doien denporie! Nok kanteukoste “Txikitxuterik”, nok jokoste panderoagaz “Marijuana lutudune”?. Nok konteukostez gerrako kontuek, Gernikako bonbardeoa, Lumoko kanpantorrien errezeuteko errosaridxoak? Non geldittu direz lehengo agirikek, hasarriek? Urte bi paseu direz, astiro, bizkor. Baye joan arren, hamen dau, nigaz, gugaz, beti

Ikuslea, dantzari eder

Leire Narbaiza 2006/06/01 18:41

Dantzan egitea gauza liberatzaileenetakoa da. Batzuendako kirola egietea liberatzailea da, baina dantza, niretzat liberatzaileagoa. Ariketa egiteaz gain, burua, gorputza eta arima sintonia berean jarri eta bat egiten dute. Barruan dagoena adierazteko eta askatzeko. Unerik onena da, ez da ezer behar, musika besterik ez. Zorionatasun osoa. Baina askatzailea den guztiarekin gertatzen den moduan, errepresioa ere existitzen da. Ez dute jasaten pertsona oreka horretan egotea, bere barruarekin hain konektatua, hain pertsona eta hain norbanako.

Lehen Elizak erreprimitzen zuen, lizuna zelakoan, eta orain hainbat ikuslek. Aspaldi, zapatu gauetan tabernetan dantza egiten zenean (irten da atzera ere Amama Kipuleta) nire burua askotan erreprimitu dut dantzatzerakoan: hainbat mugimendu ezin ziren egin oso fama txarra ematen zutelako -gehiago jakin izan banu, dekubrikuko nuen fama hori ona zela gauza askotarako-. Ingurukoak, isilean, erreprimitzen.

Orain ere dantza-errepresore mota bi daude: dantzari-profesional-orojakileak eta dantzarako-inutil-kritikatzaileak. Dantzari-profesional-orojakileak irribarre kondeszendientea du, berak dantzan disfrutatu beharrean begira dago: dantzan dabiltzanak ezjakin-infantilak dira, eta gainera ze txarto egiten duten!

Dantzarako-inutil-kritikatzaileak nahikoa dauka garagardoari eusken. Lotsatia da, eta lotsa hori harrotasunez kamuflatzen du. Dantzariondako kritikak, oihuak eta barreak baino ez dauka. Bere inpotentzia dantzariei botatzen die.

Baina eurek galtzen dute, beti. Gai ez direlako dena ahaztu eta disfrutazteko, barruko energia askatzeko. Erreprimitzen segituko dute, baina jarraituko dugu dantzan irribarrez

ETB-1 ez da niretako

Leire Narbaiza 2006/05/23 12:09

Telebista erosi dut. Orain hilebete. Nire lehenengo telebista. Lau urtean bizi izan naiz horrelako barik. Nire burua probatzen. Sintonizatu nuenean militantziaz, dena esan behar bada, ETB-1 lehengo kanalean jarri nuen. Alferrik!

Euskaldun zahar alfabetatua naiz, soziolinguistikan AB esaten dena. Bizkaieraduna, baina beste euskalki batzuk ondo ulertzeko kapaza. Begitu zein arraroa naizen, liburuak euskaraz irakurtzen ditut! Hala ere, ETB-1 ez da niretako. Norendako da, niretako ez bada?

Nik ezin dut ETB-1 ikusi: ez zazkit ez futbola ez pilota gustatzen, ez daukat umerik eta Goenkalerekin izango da hamarkada bat nazkatu ninduena. Eta neguko programazioaren gainean dihardut, udakoarekin sartu barik!

Film bi astean, bata umeendako, eta bestea aspaldikoa. Ez dago telesailik; bai “kulebroi” bat, baiña umeendako!!! Bertako monjak abitu larrosa daukate! Eta “Gag for laugh”, zer diostazue? Edozein ordutan, edozein momentutan. Teleberriak ere ETB-2koak baino laburragoak, estudioa ere txikiagoa eta argi gutxiagorekin!

“Kalaka” hasi zenean esperantza isiotu zitzaidan. Lehenengo gaia ausarta. Baina kaka morralean! Gaiak azaletik tratatuta, jende gehiegi iritzi-emale…Eta hori erreportaiak zeukan soinuaz ezer esan gabe. Horrek aparteko “post”-a beharko luke-eta. Eta Eguzkitze? Zelako “poseak”! Boris Izagirre ematen zuen barren!

Ikus dezakedan bakarra “Bertatik bertara”, baina egunero ere ez da. Eta “Firin faran” goizeko seietan jaiki behar ez dudalako eta hontzaren modukoa naizielako: gauekoa “Mihiluze” eta “Wazemank” ere polito daude; oraindik, baina, ez diet puntua hartu.

Esango didazue horrela nola lehiatuko den erdaraz dauzkagun kate mordo horiekin. Zaborra eskaintzen digute kate guztiek. Konforme. Kritiko izan barik irensten dugu. Ados. Baina ETB-1ek zaborrik ere ez digu eskaintzen. Baina kalitaterik ere ez. Euskaldunok tontoak gara, ala? Zertarako sortu zuten ETB-1? Euskara bultzatzeko? Ala kirol-telebista egiteko?

Morauk “Surper-euskalduna” kantan dioen moduan:”Tripazorro isil, bihotz onekoa, primitibo engina erreza, etxekoen nagusi, kanpokoen morroi, zerbitzari oso leiala” horrela nahi ote gaituzte ETB-1eko buruek?

Botelloia

Leire Narbaiza 2006/03/17 09:17

Aspertuta nago tontokerixak entzutziakin! Ikerketa baten ostian, soziologuak topau dabe botelloian zergaittixa: gaztiak zailttasunak dakez helduen munduan sartzeko. %60k ez dake ez etxerik, ez biharrik, ez bikotekiderik. Hori dala eta, lagun artia bihurtzen dabe basleku, eta botelloia egitten dabe! A!!!!

Oiñ Amama Kipuletan espirituak hartuko nau (gero eta gehixago nabill holan, eta kezkatzen hasitta nago!). Ikasten amaittu nebanian.-larogeta hamarreko harmarkadian hasieran- kuadrillako bik baiño ez zeben egitten bihar, familixako negoziuetan gaiñera. Nik nahiko bizkor topaun neban biharra, baiña ebentualidadian jarraitzen dot. Ez zeguan biharrik iñun, ezta zabor-kontratuak be ez!. Iñor akordatzen da zenbat jente juaten zan Londresera inglesa ikastera-edo?

Etxia erostia eziñezkua zan, interesak %17xan zeguazelako (ezagun batek ehun milla pezeta baiño gehixago pagatzen zeban hipotekia oiñ hamabost urte!. Babes ofizialeko etxerik be ez zeguan barren. Alokatzeko etxerik be ez.

Bikotiana lehen eta oin bakotxan abilidade-suerte kontua da/zan. Gaiñera, bizimodu independientia egitteko ez dot uste bikotekiderik bihar danik.

Gurasuak paruan, rekonbersiño industrialan sasoia, eta poltsikuan diru gitxi. Hori bai, tabernetan ibiltzia askoz merkiagua zan. Elgobarrera juaten hasi giñanian (hau larogeiko hamarkadian amaieran! Bai, gure belaunaldixa hasi zan bertara juaten) ehun pezeta jartzen genduan botian eta hamar gorri gasakin edaten genduazen; aguantau ezkero, jakiña. Konbinauen preziuaz ez galdetu, holakorik hartzeko sekula ez zeguan dirurik-eta.

Gauza asko aldatu dira. Gazte batzuek (askok) automobilla dake, baitta kotxia tuneau be. Gure kuadrillako batek, autua zeukan bakarrak, ziento beintikuatro granatia, tuneo ekologikua zekan: atzeko partian, lurrian karrozerixan zulua zekan (ez zeguan ITV-rik), eta perretxikuak urtetzen zetsen!

Beste sasoi bat zan. Illunagua, gogorragua, oso dibertigarrixa eta imaginaziñoz betetakua. Lehen poteo-txikiteua egitten genduan, oin botelloia (edo litruak, edo botilatzarra, edo..), gauzia lagunekin egotia eta ondo pasatzia, diru gitxi gastauta. Azken baten ez da hainbeste denpora pasau; neretako, behintzat. Soziologuak nahi dabena esatia dake, botelloian errezoiak ekonomikuak diralakuan nago. Holan, errez-errez

Nik pena bakarra dakat: iñork ez desta e-mailik bialdu mega-botelloira konbidatzeko. Amama Kipuleta zaharregixa ete?

Birusa

Leire Narbaiza 2006/03/01 17:22

Makalik nago, ondoezik nabil. Ez dakat gogorik ezer egitteko. Nahieza dakat. Nekatuta, kantsauta, aspertuta. Aspaldittik. A! eta dezimak!

Analisixak egin eta dana ondo (Gabon ostian!). Tira, belozidade pixka bat. Bagekigun: oso “ona” nago baiña azelerau samar :-). Hortaz, birus bat ei dakat. Ei.

Hurrego analisixetan ERC edo REC be badakat (ez dakit katalan bihurtu naizen edo disko bat grabau bihar dodan!). Horrek be birusa adierazten ei dau.

Zorionez, deskartau deste gaixotasun txar mordua: monomukleosixa, tuberkulosixa, erreumia, leuzemia, Hopkins, bihotzeko edozer (“mal de amores” izan ezik), fibromialgia, izen japoniarra dakan sindrome bat…Ni pozik nago. Baiña aspertuta. Eskerrak ez dodan umoria galdu!

Liburutegiko bezerorik onena naiz. Otsaillian bederatzi liburu irakurri dittut. Gaur gabian hamargarrena irakortzen amaitzia pentsatzen neban, baiña idea hau idatzi biharra nekan…Libururik meheienak 300 orri zittuan, eta potoluenak 600dik gora! Tenplarixa bihurtuta nago, deskubridu dot nun daguan Griala! Okultismuak ez daka sekreturik! Pentsaizue zelako gauza serixuak irakorri dittudan!

Eta nere bizitza soziala? Puf! Desastria! Ez batzarrik (bai..Deporreko urteko asanbleia eta peorakua!), ez Gaztaiñerre, ez Gabon gaba, ez Santa Ageda, ez Aratoste. Afari baten, despadida baten eta eski irtera bittan kale! Aurten ez sanblasik, ez pellarik. Garbiñen urtebetetzia baiño ez. Frantseseko klasietara be piper. Ziberbitza soziala be gitxi. Nerekin batera nere ordenadorak pof! egin zeban.

Hori bai, jendia ez da nerekin ahaztu. Eta, gaiñera, pare bat gizonezkok be erregaluren bat be egin deste (ez San Balenetinen, horraittiok!)

Zergaittik kontau detsuedan nere rollo hau? Ba, Rocio Juradoz, Albako dukesaz, Patrizian programaz… kokoteraiño nagualako eta premiñia nekalako. Ez bajatzue gustau, neri bai. Hor konpon, Marianton!

Hau guztiau bota ostian, esateko dakat astelehenian hasi bihar naizelabiharrian. Medikuak esan desta esperimento bat egitteko: lanera juan eta ia nunbaittetik errementatzen dodan! Testuala! (bo, hacemos el experimeto a ver si revientas por alguna parte (sic).

Beraz, datorren astian polbora konplejuakin juango naiz biharrera, edo nitrogizerina, ia errementatzen dodan!

Leire, benetan esplosibia

"La Banda del Moco"

Leire Narbaiza 2006/02/16 12:59

Latin Kings, Erdiko Amerikako marak, internet bittartez zabaltzen diran bidio biolentuak, etxerik bakuen kontrako erasuak...danon ahotan dabiz egunotan.

Burura etorri jata, umia nintzanian, oiñ hogetabost bat urte danok bildurrez eta bajuan esaten genduana. Auzuetan, ondoko herrixetan mutil nagusixak alkartzen ziran eta burrukan egitten zeben. Baten batzuk be elementu arriskutsuak ziran. Antxitxiketa saio bat baiño gehixago eginda gagoz eurak zetozelakuan!

Nik gogoratzen dodanan araura hiru "banda" zeguazen: "Valium 10", "La Banda del Moco" eta Urkiko kuadrilla bat izenik ez zekana. "Valium 10" elgoibarkua izatiaz gain, arriskutsuena eta ezezagunena be bazan. Famarik haundixena, baiña, "La Banda del Moco"-k zeukan. Auzo edo herri batera juaten ziran eta bertakuak jo egitten zittuen. Urkikuak burrukan baiño ez eben egitten.

Amañako nere informantiak be -Aupa Garbiñe eta Kontxi!- kontau deste "luchakoak"-eta topau zittuela "en un leku" ("un zulo" asmatu barik zeguan). Amañakuak be egitten zeben burruketan.

Baiña danetan txarrena eta bildurgarrixena "Patatxula" zan Ermuko hiper-makarra bat. Bistaz ezagutzen genduan, eta ikusi bezin laster hala! korrika! Kanpanoluak zeroiazen paketia markatzen, abiadore antiojo baltzak, arkondara estuak, ule kizkur orraztua, kanperak eta kojua zan! Itzela bere itxuria.

Esan zesten kartzelan sartu eta bertan hil zala. Hori bolo-bolo ibili zan, halan da be ez dakitt egixa ete dan

Sekula ez nittuan burrukak ikusi. Kontatzen zebenez, oso latzak ziran. Askotan pentsau dot leienda urbanuak baiño ez zirala. Batek daki! Guztiz ahaztuta nekan, eta burura etorri jatan. Auskalo ze lotura egin neban

Vredaman

Leire Narbaiza 2006/02/02 12:21

azken aldian Eibarko liburutegiko bezero oneetakoa naiz. Liburu mordoa nabil hartzen eta irakurtzen, baina danak nobelitak, edo nobeloiak, nahi izanez gero. Potoloak, arinak (argumentu aldetik), ahalik eta neurona gutxien gastatzeko, best sellerrak berba baten esateko. Konplikaziorik barik.

Euskaltegian nahiko liburutegi polita daukagu, eta guk irakasleok liburuak erosi ahala, irakurri eta urraska sailkatzen ditugu.Horrela iritsi zitzaidan Vredaman. Irakurtzeko gogoa neukan, baina banekien momentua ez zela. Hala ere, hartu egin nuen.

Irakurrita dauzkat Unai Elorriagaren beste liburu biak. Lehengoa, ikaragarri gustatu zitzaidan. Bigarrena ere gustuko izan nuen. Zerbait falta ziotzaiola iritzi nion baina.

Hau ere gustatu zait. Asko. Alde batetik umeak berba egiten duenean umeen modura jarduten du. Gero pertsonaiak: denak frikiak, imaginazioz beteak istoriaz josita...Disfrutatu egin nuen benetan.

Istorioa xumea da. Bere txikitasunean eguneroko gauzak ere kontatzen ditu. Umearen une kritikoa kontazten du, betiko gogoratuko duena.

Eta kapituluak? Kapitulu bat esaldi baten erdian amaitzen da. Eat bestea hasi essaldiaren beste erdiarekin. Fenomenoa!!

Hori bai, liburua amaitu eta ez dut jakin zergatik duen hain izenburu arraroa.

Y---H?

Leire Narbaiza 2006/01/20 15:45

(mezu hau ironiaz irakurri behar da!)

Y, U, AHT, TGV, TAV, H...Letra zopa honek ez dauka akaburik! Hasieran euskal Y grekoa izango zela. Gero ezetz, euskal U-a izan biharko litzatekeela. Orain H-a izango da? Nafarroako gobernuak bere lotura ere izango du eta Nafarroa ez da atzean geldituko, Nafarroak ez du aurrerapenaren trena galduko! Zein polita!

Ez dira konturatu Yz hasten den berbarik ez dagoela Euskaltzaindiaren hiztegi batuan? Euskaltzaindiak y hizkia kanpoko hitzak idazteko hartu zuela? Beraz, “euskal Y grekoa” ezinezkoa da. Euskaltzaindia dixit

Gainera, orain H-a. Baina hauek ez dakite 1968an euskara batua egin zenean zelako istiluak sortu zituen hizki bedeinkatu horrek? Atzera ere letra hori! Hainbete hauts harrotu zituen! Eta hori mutua dela! 38 urte eta gero hau! Ez dute, bada, bakean bizi nahi, ala?

Orain letrei emanten diete garrantzia. Baina zifrak, non daude zifrak? (“cifras y letras” “des chifres et des lettres”) Nik bat emango dut: 4000 milioi euro. A! Eta gure poltsikotik! Hori bai zifra ederra!

Aurkezpena

Leire Narbaiza Arizmendi

Irakaslea eta blogaria (+)

Madalenak Kafesnetan

Madalenak Kafesnetan

Madalenak Kafesnetan atala
#MadalenakKafesnetan

Azken erantzunak
Gainera, estadistikak ematean, nazionalizatuta ... Ni, 2017/05/23 22:41
Hona hemen aurreko albistearen lotura: ... Emakume Eibartar erahila, 2017/05/15 12:51
Pasa den astean beste emakume bat hil zuten ... Emakume Eibartar erahila, 2017/05/15 12:50
Politta testua. Artistia haiz gero! Serafin, 2017/05/11 14:44
Milla esker, Serafin! Laztan bat! leire, 2017/05/07 21:23
Oso ona Leire. Biba zu. Serafin, 2017/05/06 21:28
Cadena Ser-ek, Eibarko emisoratik gertaera jazo ... Sosola, 2017/05/05 19:35
Begiratu BERRIA, ARGIA, EiTB, DEIAn... horietan ... Emakume Eibartar erahila, 2017/05/03 13:11
Ezkutatu? Nik ustezko hiltzailearen izen abizenak ... Sosola, 2017/05/03 12:32
Jakina gizonek hiltzen dituztela, gizonak ... Emakume Eibartar erahila, 2017/05/03 12:15
Artxiboa
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Kontagailua