Edukira salto egin | Salto egin nabigazioara

Tresna pertsonalak

Eibarko peoria, San Blasa baino hobia
Hemen zaude: Hasiera / Blogak / Kalamuatik Txargainera

Afiziñua, ofiziorako on

Leire Narbaiza 2007/09/26 18:32

Zenbatetan kritikau nabe, zenbatetan egin deste barre entzutzen dodan musikiagaittik! Maria Dolores Praderan mezuan esaten neban moduan nire gusto musikalak jende askori aspergarrixak begittantzen jakoz. Neretako, baiña, ez da holan. Esan biharra dago sarrittan be barre egin destela nere kantu zaletasaunagaittik: kantu guztiak dakidazela, bertso guztiak ez dirala kantau bihar…Arraro begiratu deste urte birik behin-edo Zuberoako maskaradia edo pastorala ikustia gustatzen jatalako. Askok uste dabe super-euskaltasuna erakusteko baiño ez dala...

Ze oker dabizen, ze gitxi ezagutzen naben. Ni benetan dibertitzen naiz holako gauzekin! Disfrutau egitten dot, siñesteziña dirudixan arren! Etxian Bulgariako abotsen koruak entzutzen badittut, zelan ez jataz, ba, gustauko xiberutarrak kantuan?

Jende gitxik daki, halan da be, zenbat ikasi dodan holakuak entzutzen eta kantatzen: sinonimuak, egiturak bitxixak, aditz erregimen berezixak, esamolde ulergaitzak…nere biharrerako primeran!

Uda honetan baiña, iñoiz baiño gehixago eskertu dut zaletasun hori. Hamaikatxo bidar akordau naiz adarjotzailliekin! Barre asko egin dittue nere kontura, bai. Jarraittu daixiela barrezka, neuk be barre egin dot-eta. Trankil, gaiñera. Aurten EGAn ikasle zuberotar bat izan dot. Afiziño arrarueri esker, lasai zuzendu dittut idazlanak eta sinonimuak. Berak jarrittako estuasun guztietatik ondo eta airosa urten dot. Dana egitten jatan ezagun eta itzultzeko modokua. Gora Atharratzeko gaztelua eta Altzürükuko elizia!. Biba kantagintza!

Hogeta bost urte eta gero bazkarixa!

Leire Narbaiza 2007/09/25 16:21

Iraill honetan bete dira hogeta bost urte Eibarko La Salle ikastetxian hasi giñala BUP egiten. Egixa esan bihar badot, neri urteurren hau konturatu barik pasauko jatan La Sallen emondako urtiak ez ziran izan-eta nire onenak. Baiña hiru balientek erabagi zeben alkartu egin bihar giñala. Martxan jarri ziran Pedro, Iñigo eta Eva, eta kriston bazkarixa montau zeskuen pasa dan zapaturako.

Lana ez zan erreza izango. Hasiera baten, ehun eta berrogeta hamar laguneko zerrendia lortu zeben (Zer ete da “baby-boom”-ekua izatia!). Gero hórrekin danekin kontaktuan jarri…bat A Coruñan, beste bat Torreviejan, bestia Zaragozan, bestia Londresen, baitta Argentina eta Miamin be! Bizkai-gipuzkuan luze-zabalian bizi garanak kontuan hartu barik.

Itzelezko biharra hartu, eta erantzuna be ona izan zan, hirurogeta hamar lagun baiño gehixagok emon genduan izena. Aitorrek be zabaldu zeban blogakin jende asko animau zan. Bertan be hainbat erretratu jarri zittuan –baten batek deskubritzen banau antxiñako baten, premixua daka!–, eta egunotan zapatukuak be agertuko dira.

Lehen esan dodanez, La Sallekua ez zan izan nere sasoirik polittena. Ez jatan ezer txarrik pasau, baiña nire akorduan urte harek ez dira atsegiñenak, ez jentiagaittik, eskolia, girua, nerabe izatia…dana egongo da lotuta. Bazkarirako be ez nekan gogo haundirik, baiña kuadrillakuak “danak ala iñor be ez” erabagi genduan. Izan leike aurreiritzixengaittik, persona batzuk hogei urtian ikusi barik negula, beste batzuekin akordau be ez nintzala egitten, gaur egun beste jende mota batekin ibiltzen naizela….motibuak milla! Zorionez, juan izana ez jata damutu.

Benetan esan bihar dot zapatuan heldutasuna igerri zala: hain giro ona ez dot nik gure artian iñoiz ikusi. Danok genkan dibertitzeko gogua, eta ikaskide ohiak deskubritzeko jakin-miña. Nik mutil batzueri, ondiokan ez detset arpegirik jartzen,…baiña eurak akordatzen ziran!

Dibertigarrixa izan zan jakitzia zegaittik gogoratzen gaittuen. Batek esan zestan nerekin beti akordatzen zala selektibidadiaz berba egitten zebanian. Jakiña, potsa barruan nekan despertadoriak jo zestan azterketa erdixan! Beste batendako ni nitzan injustizien defendatzaillia. Irakasliak zeozer esan, eta bazekixan nik besua jaso eta kontra egingo netsala. Ez naiz aldatu, ezta? Enfin! Bestien begixekin diferente ikusten da mundua.

Astion ixa guztiok abots barik gagoz, batzuk dantzaldirako be afoniko zeguazen-eta. Bai, ondo irakorri dozue: dantzaldixa. Dj bat ekarri zeben gure sasoiko kantuak jartzeko. Sasoiakin ez zeben oso ondo asmatu Shakira eta Julieta Venegasekin hasi eta Abbakin jarraittu zebalako. Baiña azkenian lortu zeban larogeigarren hamarkadan zentratzia.

Pozten naben beste gauza bat da zenbat jendekin egin neban euskeraz. Orduan sasoian intuidu egitten genduan zein izan leikian euskalduna, nahiz ta askotan ez asmatu. Gaur egunetik begiratuta eziñezkua dirudi, baiña sasoi haretan ixa iñork ez zeban euskeraz egitten kalian. Nik pentsautako baiño gehixago dira euskaldunak! Ondo!

Punto baltz bakarra La Sallera jautia izan zan, bertan erretratua etaratzeko. Uf! Nere buruari ez itzultzeko promesa eginda nekan, baiña…Neretako konzetraziño eremu bat izan zan ha eskolia lau urtian. Bertan nere ikasle-bizitzako irakaslerik txarrenak izan dittut. Irakasle batzuk ona ziran, baiña bertan erabilittako metoduak frakistak ziran. Eta hori ni mertzedarietatik netorrela, monja eskola batetik! Mertzedariak laga genduanian danok esan genduan: “ez monjarik, ez uniformerik, eta mutillak!”. Monjak, halan da be, frailiak baiño hobiak. Uniformeko gonia, bakeruen trukian, eta mutillak….gizonezkuekin izan neban lehelengo desilusiñua: ez ziran mutillak, umiak ziran eta saskibaloian gaiñian egitten zeskuen berba! Demasa!!

Erretratuana, baiña, protestau neban, zelan ez! Hortik aurrera dana oso-oso ondo. Goizaldera arte. Alemanian zeguan bat goizeko lauretan aillegau ei zan; baiña aillegau. Penia, ni ordu erdi lehenago etxera juan nintzala. Oiñak neka-neka eginda nittuan, goizeko hamaika eta erdixetatik kalian…Domekan abots barik, hainbeste gauza gekaguzen komentatzeko!

Politta izan zan, eta Anak esan zeban moduan, juan izan ez bagiña, gaur penatan egongo giñake. Ia hurrengorako antolatzaillerik daguan!! Bazkari honetatik, zelan ez, beste batek urten dau: mertzedarixetan gure kursuan ibilli giñanona. Aberastuko dira gure kontura Eibarko tabernak!

Beraneua

Leire Narbaiza 2007/09/20 12:59

Aspaldi nintzan etaratzekua, baiña gauza bat eta bestia zala, azkenian gaur, uda amaitzeko ezer gitxi falta dala

Izango dira hamabost urte baiño gehixago beraneatzen ez nebana. Ahaztuta nekan zelakua zan. Beti esan izan dot oso gogorra zala turistian bizimodua, beti erdi brometan baiña serixo be bai: egun guztia etxetik kanpora eurixa edo eguzkixa egin etxebakuak bagiña moduan; gauzak ikusten, zutiñik, illaretan; tontorrak igotzen gazteluak bisitatzeko; aldaparak jeisten kobazuluetan sartzeko; siestia egitteko gogua izan eta ezin….Ez da gogorra, ala?

Aurten beraneuakin egin dot tope barriro. Debako beraneua ezagutzen neban: hiru hillabete, sanjuanetatik klasiak hasi arte; askotan euripian, beste askotan euri egun bat eskatzen plaiatik ihes egin, eta txokolatadia egitteko; sanrokiak….zoragarraixa zan.

Aurtengua ez da hain luzia izan, ez dau txokolatadarik euki, ezta euririk be…lagunekin pasautako lehelengo beraneua izan da, Galizian. Goizian lo egin (aspaldi ez neban hainbeste ordu lo egitten), plaiara juan, etxian bazkaldu, siestia edo deskantsua, errekauak edo bueltatxo bat egin, eta etxera itzuli afaltzeko. Deskantsau dogu, bai, horraittiok! Harri bat be ez dogu ikusi! Nik mono pixa bat be eduki dot; baiña, tira, garai batzuk ikusitta asetu bihar izan dot.

Berriro disfrutau dot playiakin. Oso eguraldi ona izan arren, ez dau bero haundirik egin, perfektua neretako! Hori bai, uretan sartzia, uf, itzela! Odol zirkulaziñua be eten egitten zeban, barren! Hamen gurasuak txillixoka ibiltzen dira umiak uretan ez sartzeko. Han nik txaloka ikusi nittuan ume batek sartzeko balentria egin zebania! Ezin da osasungarrixa izan! Hankak, txindurrittuta, toallan etzin eta hamar miñutura sentitzen hastia be ezinda ona izan!

Hurrenguan “harrixak” eta beraneua buztartzia be ez litzake plan txarra izango. Baiña ondiokan hamaika hillabete luze eta hotz dakaguz aurretik…Ai, oporrak, non zagozie?

Barixakuko afarixa

Leire Narbaiza 2007/09/18 17:17

Aspaldiko pertez giñan egittekuak afarixa, eta azkenian lortu genduan. Ez da erreza izaten jentia mobitzia eta danok gustora juanda be, gatxa egiten da antolatzia.

Hamasei lagun alkartu giñan. Aurtengo nobedadia Aintzane izan zan. Kale batzuk be izan ziran, baiña holakuak beti gertatzen dira

Entremes hotzak izan genduazen, eta ostia "Porco a la alentexana" plater portugesa Asier Arregin egindakua: almejak, txarri okelia eta patatak. Itxuria ez zekan oso ona (hainbeste nahaste ikusitta...) baiña oso ona zeguan. Postria "euskal pastela" ei zan. Sikua. Izandako arazuekin be, esan bihar dot pozik egon bihar zeozer izan genduala postretarako. Ikusten neban neure burua "tia mildred" batzuk erosten! Ez dakitt errezetia txarto eguan, baiña esaten zebana baiño askoz urun gehixago bihar zeban! Ia hurrenguan!

Deskonferentzixak ondo. Mutrikuko portuan egitten diharduen astokerixia, eibar.org-k hamar urte, eta sekretua.

Oso ondo pasau genduan, betiko moduan. Giro politta sortu zan eta barre asko egin genduazen. Hona hamen Erral -ek etaratakua

1393585600_996380ca32(2)

Lagun batek esan destan moduan: "afari askotxo hasi zarie egitten, ezta?". Ba, bai. Ondo pasatzen dogun seiñale

Imajinatzen genduan bizimodua

Leire Narbaiza 2007/09/12 12:34

Gazte-gaztiak giñanian danok imajinau izan dogu zelakua izango zan gure bizimodua heldu bihurtzerakuan, zer izango eta nun eta zeiñekin biziko giñan.

Nik imajinatzen nebana eta gaur egun naizena ez daka zerikusirik. Ez dakit hogei urteko Leirek zer pentsauko leuken oingo Leiren bizimoduaz. Dezepziñoren bat be jasoko leuke, baiña seguru nago beste motibo batzuengaittik be harro egongo litzakela.

Hogei urteko Leirek ez zeban imajinauko bere burua hipoteka bat ordaintzen, ezta bakarrik bizitzen be. Berak uste zeban ezinezkua zala hori berandako, gaiñera honezkero lau bat ume eta euren aitta onduan eukiko zebanez, ba, gatxa da holako tropa batekin bakarrik bizitzia, ezta? Eta horrek kale e.gin ezkero, bere burua femme fatale imajinatzen zeban. Horrekin oso oker zebillen, eta konturatuta egon biharko zan, ordurako ez bazan holakua eziñezkua zala geruago izatia.

Ez zeban imajinauko bizitza udan Debara juan barik, Sanrokiak disfrutau barik, alamedan bueltaka ibili barik. Ezta udalekuekin hartu-emonak izan barik. Hori be ez da holan baten batzuek edarto ahalegindu ziralako.

Ez zeban asmatuko bihar egonkorrik eukiko ez zebala. Bere burua ez zeban ikusten betiko lanpostu baten, baiña bai bolada luzetxuak leku berian.

Ez zeban pentsauko ordenadora hainbeste erabilliko zebanik, ezta hain gustokua izango zebanik be. Hori esan ezkero, zoratuta be ez esago zeban, berak zetsan bildurrakin katxarro madarikatu hórreri!

Leire gazte-gaztiak imajinauko zeban oso heldua izango zala, orekatua, arduratsua, patxadatsua eta ixa serixia. Eta ez da holan; gauza batzuetan lehen baiño zoruagua naiz; ez hain zurruna, hartara umoretsuagua. Iñoiz ez naiz orekatua izango erdibidia gatxa egitten jatalako.

Deskubridu dot ez garala heltzen gaztetxotan pentsatzen genduan moduan, ez garala iñoiz heldu bihurtzen, edota heldutasuna ez dala guk usten genduana: oreka, zuhurtzia eta patxada. Hori karakterra da, eta holakua jaixo ezian, ixa eziñezkua dala holako bihurtzia.

Batek baiño gehixago galdetuko detsa bere buaruari ia heldutasuneko krisixa etorri jatan, holako gauzak planteatzeko. Ez da holan izan. Opor hónetan gertaera bik jarri nabe pentsatzen: batetik, persona batekin gurutzau nintzan kalian, eta pentsau neban berak beste batzuekin batera nere ames bat apurtu, eta mundua ikusteko modua be aldatu zestala.

Bestetik, egin dodan biajian be bidaide batzuen jarrerak eta portaerak ikusitta, burua martxan jarri deste. Jentiakin tratatziak eta hainbat taldekin hartu-emonak izatiak dakarren heldutasun eta jakindurian gaiñian hausnartu dot, eta konturatu naiz oso heldua naizela, ez hogei urtekin pentsatzen neban moduan, beste era batera baiño.

Hogei urteko Leireri esango netsake biharbada heldutasuna ez dala berak imajinatzen zebana, beste gauza bat baiño. Halan da be, esango netsake, gure bizimodua ez bada berak imajinautakuan modukua, ez kezkatzeko. Gauza batzuk ez dirala perfektuak, baiña ez dala hain txarra femme fatale ez bada be.

Eibarko udala: autobusak eta guzurrak

Leire Narbaiza 2007/09/10 11:29

Seguru nago edozein eibartareri galdetu ezkero zeintzuk diran gure herriko jairik onenak Arratiak erantzungo leukela. Espezialak dira, jentiak be desbardin jokatzen dau, naturalago. Udako oporretatik bueltan, mendixan, danok batera zelaixan. Hori bai, galtzeko arriskua be ikaragarrixa da.

Akats haundi bat, baiña, egon izan da aurten. Bertara igotzeko eta jeisteko autobusak egotia, batez be gabaz. Iaz bezperan jarri zittuen. Aurten be, holan iragarri eben: bezperan igotzeko ez, baiña bajatzeko bai, 3retan, 4retan, 5etan eta 6retan. Arrate egunian goizeko 9retan hasitta, 8,30ak arte igotzeko (bete ahala); eta jeisteko, bardin baiña azkena 9retan. Ba dana, guzurra

Bezperan, txosnan biharrian ibili eta gero, kantsauta 3retako autobusian bajatzia erabagi genduan. Etorri ziran 3ak, 3rak eta laren, 3 t’erdiak, laurak laren gitxi….eta han ez zan ageri autobusik. Momentu baten ehun eta piko persona egongo giñan zain, ixa guztiak gaztetxuak. Batzuk oiñaz juatia erabagi eben (8 km kurbaz beteta, illunetan), beste batzuk zelaira itzuli ziran, eta bestiak dedo egin zeben. Telefonuak entzutzen ziran “ama, autobusa ez da etorri ondiokan, zain gagoz”.Gu bajau giñan automobil baten ixa-ixa indarrez sartu giñalako. Taxixak be ez zeben telefonua hartzen, eta gure lagun batzueri hartu zetsenia esan zetsen taxi bat igo barri eguala, eta ha hartzeko…taxi bakarra, ehun personandako!

Benetan tristiena, dana dala, kotxedunen jarreria begittandu jatan. Oso larrixa da erakunde batek jentia botata lagatzia Arraten, baiña sistemiak kale egittia ez nau harritzen, sistematikua dalako. Sistematikoki sistemiak defraudau egitten gaittu—eskerrik asko, Jon, esaldixagittik—. Botere publikuak hainbestetan egitten dittue holakuak! Baiña askok eta askok autua erdi hutsi zeroien eta ez zeben gelditzen. Txarrena da autuetakuak oso-oso gaztiak zirala. Zelako insolidardadia! Oiñ Amama Kipuletan papela hartuko dot eta esango dozue gaztelaniazko esaldixa “Cualquier tiempo pasado fue mejor”. Ez da hori. Gu jeitsitta gagoz Arratetik zazpi kotxe baten! Gaur egun, gehixago erreparatzen jako horri. Halan da be, bost izan arte hartu ahal zeben jentia! Kuadrilla betkin komentatzen ibili ostian, etara genduan konklusiñua izan zan, gure sasoian ixa iñork ez zekala autorik; eta, hortaz, zekanak solidario izatia beste erremedixorik ez zekala. Baiña tristia izan zan hori ikustia.

Esan dodan moduan, 3retako autobusa ez zan etorri. Gu indarrez sartu giñan ezezagunen kotxian. 4retan, Ixua parian geguazen; hortaz, 4tako autobusakin derrigor kruzau bihar. Ba, ez genduan ikusi. Jakin izan baneu alkatia nun bizi dan, azpixan jarri eta kazeroladia egingo netsaken, ez dago-eta eskubiderik! Eibar sartuta dago “partekatu zure kotxea” ekimenian, ekologiaz eta Kiotoz egingo deskue berba, Agenda21ez, alkoholakin arduratsuak izateko…mezu polittak, baiña hutsak eurek diralako betetzen ez daben lehelenguak! Udal honen ardurabakokerixia ikaragarrixa da. "Pudo prometer y prometo"º, baiña azkenian kaka morralian!

Arrate egunian be, udalan egitaraua gabeko 11etan amaittu zan. Prensan jarri zeben autobusak 9rak arte ibiliko zirala, baiña benetan 8,30ak arte izan zan. Hori bai, 10etan autobus bat ikusi neban igotzen!

Zegaittik ez dabe jartzen—zapatua izanda, gaiñera— euren egitaraua amaittu arte, behintzat? Nik susmotxo bat dakat, baiña susmua danez, ez dot botako.

Arratiak ezagutu barik, hau irakorri ezkero emongo dau exageratzen nabillela. Baiña askok automobilla Eibarren lagatzia erabagi eben; beste batzuek autuan igo eben, trankil ibili ziran parrandan autobusa zegualako, holan ez zebela alkoholemia kontrolik pasauko-eta. Ba, asko kotxian bajau ziran, beste erremedixorik ez zebelako euki.

A! eta zegaittik ez zan alkoholemia kontrolik egon? Juandaneko hamabost urtian egon danian? Zerikusik badaka danak? Baietz, uste dot

Iraillian on

Leire Narbaiza 2007/09/03 08:54

Blogana itzela da. Gauza bat kontau, eta azkenian beste bat egin! Bai, hori pasau jata neri. Azkeneko post-ian negarrez esan neban ez nindoiala oporretan, edozein irakorle nerekin akordatzeko Eibar zaintzen geldittu bihar nintzalako….Hori hillan 30ian izan zan. Eta hillan bixan ni Galiziarako bidian! Zelan izan leike? Gaiñera, bloga irakortzen ez dabenak be enterau ziran Berrian be etara zebelako super-artikulo hori!—Portzierto, Berriakueri esan, argitaratu bihar badozue post-en bat, ez jatzuela ezer kostatzen mezutxo bat bialtzia; badakizue, papeletan agertzia bloga idaztia baiño inportantiagua da, amari-eta esateko—

Natorren harira; guzurra esan ete neban post horretan? Penia emon nahi neban? Ez! Hala izan zan. Artikulua blogian jarri, eta ordu erdira deittu zesten Galiziakua proposatzeko. Ezin ezetzik esan. Ezin bloga aldatu. Guzurra danon aurrian. Eta hala ibili naiz Gazlizian, beraneatzen, eta blogian idazteko goguakin. Baina off egotia holakotxia da: blogeatzeko gogua euki eta ezin!

Hamendik aurrera blog hau on egongo da, gauza asko kontatzeko goguakin. Espero dot umoria eta grazia errekuperatzia, baiña ekiñ ezkero, lortuko dot. Ondo etorri danori, pozarren bueltau naiz-eta nere txoko honetara.

A! Eskolarako itzulera, la vuelta al cole, la rentrée izan deilla ahalik eta xuabiena! Neria heavyxa izango da, seguru!

Aurkezpena

Leire Narbaiza Arizmendi

Irakaslea eta blogaria (+)

Madalenak Kafesnetan

Madalenak Kafesnetan

Madalenak Kafesnetan atala
#MadalenakKafesnetan

Artxiboa
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Kontagailua