Hasiera
EA: bere lekua behar izatetik, bestearenean egotera