Hasiera
Sorozabal, hiru emakume ederrek mantendu zuten bertsolari-semea