Hasiera
Hondamendia letorke,  dugunaz jabetzerik ezaz